Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Gener 2017

 

Calendari lectiu 2017-18

Esborrany del calendari acadèmic de 2017-18 per a la Facultat de Ciències.

Publicat: 23-gen-2017.


Canvis aules

A partir del 6 de febrer, amb l'inci del segon semestre, l'aula 8 és l'aula nova que s'ha habilitat a l'Enllaç.

L'alumnat de 4t de Bioquímica tendrà les classes en aquesta aula 8 nova.

L'actual aula 8 queda com a aula 8ext.

L'aula 21 queda en remodelació per ubicar-hi un laboratori nou.

Publicat: 19-gen-2017.

 

Agenda de la Facultat de Ciències

Consulta la programació de clases presencials de les teves assignatures des del mòbil, tableta o ordenador: Conté el calendari lectiu de la facultat.

A l'inici marca les assignatures i els grups dels que vols veure la programació acadèmica.

Agenda Facultat de Ciències 2016-17

La programació acadèmica va ser aprovada per la Junta de Facultat de dia 11 de juliol de 2016.

Publicat: 12-set-2016. Revisat: 14-set-2016.


Curs bàsic de prevenció de riscs laborals

El Servei d'Activitats Culturals ha organitzat una nova edició del curs bàsic de prevenció de riscs laborals. A part d'una acreditació formal a efectes professionals futurs, aquest curs pot suposar 2 crèdits a l'expedient acadèmic. +informació.

Publicat: 18-gener-2016.


Places de PRÀCTIQUES EXTERNES

Llistat segon torn: places asignades (13 gen. 2017)
Llistat primer torn:
places asignades (10 gen. 2017)

Publicat: 15-desembre-2016. Formulari publicat: 22-desembre-2016.


Places de PRÀCTIQUES EXTERNES. SEGON TORN

Llistats de places

Períiode per a la sol·licitud de places de Pràctiques externes: 11 gen. 2016 a 13 gen. 2017 a les 9h.

Formulari per sol·licitar plaça de pràctiques externes

ATENCIÓ
. Si envies el formulari, es considera que coneixes la normativa pròpia de Pràctiques externes. A l'article 1 hi ha els requisits per fer la sol·licitud. Tingués també present que segon l'article.cinquè la presentació de la sol·licitud de plaça de pràctiques externes serà una sol·licitud de matrícula a qualsevol de les places de la llista de preferències que l’alumne inclogui. Els serveis administratius formalitzaran la matrícula a l’assignatura de pràctiques directament quan s’assigni una plaça a un alumne en una entitat que no demana entrevista per iniciar les pràctiques, o en rebre l’acceptació de l’entitat quan s’ha de superar una entrevista.

ATENCIÓ: En aquest segon torn, s'admetran les sol·licituds dels alumnes que tenguins un total d'almenys 120 crèdits entre els superats i els matriculats.En aquests casos, és possible que s'hagi de superar una entrevista encara que no estigui indicat explícitament, per determinar si la formació actual de l'alumne és suficient per assolir els objectius de les pràctiques.

FIXAU-VOS QUE HI HA PLACES PER FER PRÀCTIQUES DURANT L'ESTIU.
INTENTAU APROFITAR AQUESTES OPORTUNITATS DE FORMACIÓ.

A les places que fan les pràctiques a partir de juliol, la memòria i la qualificació es posarà a l'acta de setembre.

Per a les places d'estiu que quedin buides en el segon torn, s'obrirà un tercer torn en haver acabat els exàmens del primer semestre, pensat pels alumnes que vulguin tornar considerar la possibilitat de fer pràctiques coneixent els resultats del primer semestre.

El procediment per assignar les places està regulat a la NORMATIVA pròpia de Pràctiques externes aprovada per la Junta de Facultat dia 15 de desembre de 2016.

Publicat: 11-gener-2016.


Normativa específica sobre la matrícula per AMPLIAR L'OPTATIVITAT amb assignatures de la Facultat de Ciències

Aquesta normativa estableix els requisits, les condicions i els processos que se seguiran perquè l’alumnat dels graus de la Facultat de Ciències tengui l’opció de cursar com a assignatures optatives altres assignatures de titulacions de la Facultat i resol la matrícula a les assignatures que tenguin limitació de places per la capacitat d’espais docents o altres motius. NORMATIVA aprovada per la Junta de Facultat dia 15 de desembre de 2016..

Publicat: 15-desembre-2016.


Llistats de les aules per a les activitats d'avaluació durant el semestre

Publicat: 25-octubre-2016.Facultat ↵
Diversos