ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Jornada d'acollida 9 de setembre


Plànols de la ubicació les aules i els laboratoris
.

Veure informació per a la matrícula

Grau de Biologia »

Grau de Bioquímica »

Grau de Física »

Grau de Química »

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)