Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Suggeriments i queixes

Usa un d'aquests dos documents i vies per suggerir propostes de millora d'aules i espais de la facultat.
Per fer altres suggeriments o exposar alguna queixa, pots adreçar-te directament al degà o als caps d'estudis:
 • Antoni Amengual Colom
  Degà

 • Antònia Picornell Rigo
  Vicedegana i cap d’estudis de Biologia

 • Francisco J. García Palmer
  Vicedegà i cap d’estudis de Bioquímica

 • Sebastià Monserrat Tomàs
  Vicedegà i cap d’estudis de Física

 • Angel García Raso
  Vicedegà i cap d’estudis de Química
Facultat ↵
Diversos