Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Aules avaluacions Segon semestre 2016

Consultau aquesta pàgina poc abans de la prova, per si s'hagués hagut de fer un canvi d'aula.

Biologia

Ampl. Fisiol. / 01G04/abril 15:00 a 16:30MOA1
Ampl. Microb. / 01G21/març 08:30 a 10:00MOA1
Bio. Eco. / 01G21/març 16:40 a 18:10MOA13
Botànica Apl. / 01G11/abril 16:40 a 18:10GMA21
Botànica I / 01G04/abril 08:30 a 10:00MOA1
Botànica II. C. / 01G21/març 15:00 a 16:30MOA1
Cit. Hist. / 01G19/abril 15:00 a 16:30MOA1, MOA4
Cit. Hist. / 01G24/maig 15:00 a 16:30MOA1, MOA4(GM2)
Cit. Hist. / 02G19/abril 15:00 a 16:30MOA1, MOA4
Cit. Hist. / 02G24/maig 15:00 a 16:30MOA1, MOA4(GM2)
Didàctica Biol. / 01G09/març 16:40 a 18:10MOA12
Ecofis. Vegetal / 01G14/març 15:00 a 16:30MOA1
Ecologia Global / 01G06/abril 16:40 a 18:10GMA17
Eng. for Sci. / 01G22/abril 16:40 a 18:10MOA1
Evolució / 01G02/maig 08:30 a 10:00MOA1
Farmacologia / 01G07/abril 15:30 a 17:00GMA21
Física / 01G15/març 15:00 a 16:30MOA1, MOA4
Física / 02G15/març 15:00 a 16:30MOA1, MOA4
Fisiol. Comp. / 01G11/març 15:30 a 17:00MOA10
Genètica Apl. / 0108/abril 16:40 a 18:10GMA17
Geologia / 01G05/abril 15:00 a 16:30MOA1
Geologia / 02G05/abril 15:00 a 16:30MOA1
His. T. i Vida / 01G14/abril 15:30 a 17:00MOA9
Matemàtiques II / 01G22/març 15:00 a 16:30MOA1, MOA4
Matemàtiques II / 02G22/març 15:00 a 16:30MOA1, MOA4
Microbiol. Apl. / 01G15/abril 16:40 a 18:10MOA12
Nutr. Metabol. / 01-A22/març 13:10 a 14:30MOA8
Op. Bàs. Camp / 01G12/abril 15:00 a 16:30MOA1
Op. Bàs. Camp / 02G12/abril 15:00 a 16:30MOA1
PI Fisio B.Cel. / 01-A18/maig 15:30 a 19:30GMA20
PI Fisio B.Cel. / 01-D19/maig 15:30 a 19:30GMA20
PI Fisio B.Cel. / 01G08/març 15:00 a 19:30GMLAB11
PI Fisio B.Cel. / 01-N17/maig 15:30 a 19:30GMA19
PI Micro-Gene. / 01G25/abril 15:30 a 17:00MOA1
Pob. Med. Fís. / 01G11/abril 15:00 a 16:30MOA1
Rec. Val. Biod. / 01G18/abril 15:00 a 16:30MOA1

Bioquímica

Bioètica i Q. / 01G15/abril 08:30 a 09:50MOA11
BqBM Desenvol. / 01G12/maig 11:10 a 12:00RLA11
BqBM Desenvol. / 01G17/març 11:10 a 12:00MOA11
BqBM Desenvol. / 01G18/abril 09:30 a 11:00RLA1
Cit. Hist. / 03G05/abril 08:30 a 09:50RLA1
E-F Macromolec. / 01G15/març 12:10 a 13:00RLA11
E-F Macromolec. / 01G17/maig 12:10 a 13:00RLA11
E-F Macromolec. / 01G20/abril 12:10 a 13:00MOA11
Endocrinologia / 01G29/abril 16:30 a 17:50MOA12
Eng. for Sci. / 02G09/maig 14:20 a 15:20MOA8Writing an essay - 10% of the grade, recoverable in June
Eng. for Sci. / 02G23/març 14:20 a 15:20MOA8Writing a Cover Letter - 10% of the grade, recoverable in June Aula A4 (MO)!
Enz. Int. Mol. / 01G05/maig 08:30 a 09:50MOA11
Fisiol. Vegetal / 01G14/abril 08:30 a 09:50MOA11
Genètica Humana / 01G22/abril 16:30 a 18:00GMA18
I. Met. Bq. T. / 01G04/maig 08:30 a 09:50RLA1
Lab. Gen. Bq. / 01G04/maig 13:10 a 14:00MOA1Se. Qu. i Pr. 2
Lab. Gen. Bq. / 01G12/abril 13:10 a 14:30MOA1Se. Quadern 1
Lab. Gen. Bq. / 01G17/març 13:10 a 14:00MOA11Se. Qu. i Pr. 1
Lab. Gen. Bq. / 01G25/maig 15:30 a 16:50MOA1Se. Quadern 2
Lab. Gen. Bq. / 01G26/maig 13:10 a 14:00MOA1Se. Qu. i Pr. 3
Lab. Inst. Bq. / 01G17/maig 13:10 a 14:30MOA1Seguiment Qu.
Lab. Inst. Bq. / 01G19/abril 13:10 a 14:30MOA11
Lab. Int. I / 01G17/març 08:30 a 09:50RLA1BQ
Lab. Int. I / 01G21/abril 08:30 a 09:50GMA17CIT
Lab. Int. I / 01G21/abril 08:30 a 09:50MOA11CIT
Lab. Int. I / 01G28/abril 08:30 a 09:50RLA1CIT
Lab. Int. II / 01G12/maig 08:30 a 09:50RLA1GEN-MIC
Matemàtiques II / 03G26/abril 08:30 a 09:50RLA11
Mèt. Tèc. BM / 01G26/abril 08:30 a 09:50GMA18
Nutrició Humana / 01G08/abril 16:30 a 18:00GMA20
Química II / 01G03/maig 08:30 a 09:50RLA11

Física

Astrofísica / 01G 07/abril 08:30 a 10:30 MOLAB14
Astrofísica / 01G 12/maig 08:30 a 10:30 MOLAB14
Càlc. Vectorial / 01G 03/maig 08:30 a 10:30 ID01
Càlc. Vectorial / 01G 08/març 08:30 a 10:30 GMA19, GMA21
Econofísica / 01G 19/maig 15:30 a 17:30 MOA7 Presentació Treballs
Electr. F. / 01G 17/maig 08:30 a 10:30 MOA2
Electr. F. / 01G 17/març 08:30 a 10:30 RLA12
Electromagn. II / 01G 05/maig 08:30 a 10:30 MOLAB14
Electromagn. II / 01G 17/març 08:30 a 10:30 MOLAB14
Eng. for Sci. / 02G 09/maig 14:20 a 15:20 MOA8 Writing an essay - 10% of the grade, recoverable in June
Eng. for Sci. / 02G 23/març 14:20 a 15:20 MOA8 Writing a Cover Letter - 10% of the grade, recoverable in June Aula A4 (MO)!
Equ. Dif. II / 01G 16/març 08:30 a 10:30 RLA13
Equ. Dif. II / 01G 27/abril 08:30 a 10:30 MOA14
F. Estadística / 01G 10/març 08:30 a 10:30 MOLAB14
F. Estadística / 01G 28/abril 08:30 a 10:30 MOLAB14
F. Exp. I / 01G 06/abril 12:00 a 15:00 MOA2 Grup F
F. Exp. I / 01G 08/abril 12:00 a 15:00 GMA21 Grup S
F. Exp. I / 01G 23/maig 12:00 a 15:00 MOA2 Grup F
F. Exp. I / 01G 24/maig 12:00 a 15:00 GMA21 Grup S
F. Exp. II / 01G 14/abril 08:30 a 10:30 MOLAB14 Entrega Treball
F. Exp. II / 01G 26/maig 08:30 a 10:30 MOLAB14 Entrega Treball
F. General II / 01G 10/maig 08:30 a 10:30 ID01
F. General II / 01G 15/març 08:30 a 10:30 ID01
F. Nucl. Part. / 01G 12/abril 08:30 a 10:30 RLA13
Instr. Electr. / 01G 04/maig 08:30 a 10:30 MOA14 Entrega Treball
Instr. Electr. / 01G 23/març 08:30 a 10:30 RLA13
Lab. F. Gen. / 01G 05/abril 13:20 a 14:50 MOLAB09 Grup F
Lab. F. Gen. / 01G 06/abril 12:10 a 13:40 MOLAB09 Grup S
Lab. F. Gen. / 01G 26/maig 12:10 a 13:40 MOA12 Grup F
Lab. F. Gen. / 01G 27/maig 13:20 a 14:50 MOA4 Grup S
Matemàtiques II / 02G 17/maig 08:30 a 10:30 ID01
Matemàtiques II / 02G 22/març 08:30 a 10:30 ID01
Mec. Analítica / 01G 09/març 08:30 a 10:30 MOA14
Mec. Analítica / 01G 11/maig 08:30 a 10:30 MOA14
Mec. Quàntica / 01G 21/abril 08:30 a 10:30 MOA2
Nanoestructures / 01G 24/maig 15:30 a 17:30 MOA7 Presentació Treballs
Nanoestructures / 01G 26/maig 15:30 a 17:30 MOA7 Presentació Treballs
Òptica / 01G 13/abril 08:30 a 10:30 RLA13
Òptica / 01G 18/maig 08:30 a 10:30 RLA13
Química II / 01G 19/abril 08:30 a 10:30 ID01
Rel. i Cosm. / 01G 22/març 08:30 a 10:30 MOLAB14

Química

Det. Estruct. / 01G13/abril 08:30 a 09:50MOA4
Eng. for Sci. / 02G09/maig 14:20 a 15:20MOA8Writing an essay - 10% of the grade, recoverable in June
Eng. for Sci. / 02G23/març 14:20 a 15:20MOA8Writing a Cover Letter - 10% of the grade, recoverable in June Aula A4 (MO)!
Exp. Q. Analít. / 01G24/maig 08:30 a 10:50MOA3
Exp. Q. Fís. / 01G21/març 08:30 a 10:50MOA3
Exp. Q. Inorg. / 01G18/maig 08:30 a 10:50MOA4
Física II / 01G19/abril 08:30 a 09:50RLA11
Geologia / 03G12/abril 08:30 a 09:50RLA11
Lab. Gen. Q. II / 01G26/abril 08:30 a 09:50MOA10
Matemàtiques II / 01G05/abril 08:30 a 09:50RLA11
Q. Analít. / 01G06/abril 08:30 a 09:50MOAIMOPB
Q. Fís. II / 01G20/abril 08:30 a 09:50MOA4
Q. Inorg. III / 01G05/abril 08:30 a 09:50MOA10
Q. Org. II / 01G27/abril 08:30 a 09:50RLA15
Química Biol. / 01G19/abril 08:30 a 09:50GMA20
Química II / 02G03/maig 08:30 a 09:50
Síntesi Org. / 01G12/abril 08:30 a 09:50MOA10
Facultat ↵
Diversos