Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Calendaris d'exàmens de llicenciatura

SETEMBRE 2014 (DEFINITIU)

Horaris i aules dels exàmens de llicenciatura:

Data de publicació programació definitiva d'hores i aules: 24 de juliol de 2014
Data de publicació programació provisional d'hores i aules: 11 de juliol de 2014

Canvi d’horaris i de dates d’exàmens per coincidència. Termini: 18 de maig de 2014 a les 11h.
Art. 31 del Reglament Acadèmic: Un alumne pot demanar el canvi si té menys de tres hores entre l’acabament d’un examen i l’inici del següent. La sol·licitud s'ha d’adreçar al cap d’estudis. Es pot usar el model general de sol·licitud que es troba a la pàgina dels Serveis Administratius de la facultat.
Quan la sol·licitud estigui resolta, els serveis administratius contestaran per correu electrònic a l'adreça del perfil de l'alumne a UIBdigital.

Exàmens a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera .
(Acord executiu del dia 29 de novembre de 2005, FOU núm. 258, del dia 16 de desembre de 2005)
L’alumnat que vulgui fer els exàmens escrits a les seus de les assignatures que ho permetin (consultau al professorat) haurà de fer una sol·licitud adreçada al vicerector d’Ordenació Acadèmica. La sol·licitud es pot presentar en els serveis administartius de l'edifici Mateu Orfila. Termini: 16 de maig de 2014. Imprès de sol·licitud.

Horaris i aules provisionals publicats el 14 de novembre de 2013:Biologia | Bioquímica | Física | Química


JUNY 2014 (DEFINITIUS)

Horaris i aules dels exàmens de llicenciatura:

Data de publicació programació definitiva: 27 de maig de 2014
Data de publicació programació provisional: 2 de maig de 2014

Canvi d’horaris i de dates d’exàmens per coincidència. Termini: 16 de maig de 2014.
(Art. 31 del Reglament Acadèmic)
Un alumne pot demanar el canvi si té menys de tres hores entre l’acabament d’un examen i l’inici del següent. La sol·licitud s'ha d’adreçar al cap d’estudis. Es pot usar el model general de sol·licitud que es troba a la pàgina dels Serveis Administratius de la facultat.
Quan la sol·licitud estigui resolta, els serveis administratius contestaran per correu electrònic a l'adreça del perfil de l'alumne a UIBdigital.

Exàmens a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera .
(Acord executiu del dia 29 de novembre de 2005, FOU núm. 258, del dia 16 de desembre de 2005)
L’alumnat que vulgui fer els exàmens escrits a les seus de les assignatures que ho permetin (consultau al professorat) haurà de fer una sol·licitud adreçada al vicerector d’Ordenació Acadèmica. La sol·licitud es pot presentar en els serveis administartius de l'edifici Mateu Orfila. Termini: 16 de maig de 2014. Imprès de sol·licitud.

Horaris i aules provisionals publicats el 14 de novembre de 2013:Biologia | Bioquímica | Física | Química


FEBRER 2014 (DEFINITIUS)

Horaris i aules dels exàmens de llicenciatura:

Data de publicació: 17 de gener de 2014

Canvi d’horaris i de dates d’exàmens per coincidència. Termini: 20 de desembre de 2013.
(Art. 31 del Reglament Acadèmic)
Un alumne pot demanar el canvi si té menys de tres hores entre l’acabament d’un examen i l’inici del següent. La sol·licitud s'ha d’adreçar al cap d’estudis. Es pot usar el model general de sol·licitud que es troba a la pàgina dels Serveis Administratius de la facultat.
Quan la sol·licitud estigui resolta, els serveis administratius contestaran per correu electrònic a l'adreça del perfil de l'alumne a UIBdigital.

Exàmens a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera .
(Acord executiu del dia 29 de novembre de 2005, FOU núm. 258, del dia 16 de desembre de 2005)
L’alumnat que vulgui fer els exàmens escrits a les seus de les assignatures que ho permetin (consultau al professorat) haurà de fer una sol·licitud adreçada al vicerector d’Ordenació Acadèmica. La sol·licitud es pot presentar en els serveis administartius de l'edifici Mateu Orfila. Termini: 20 de desembre de 2013. Imprès de sol·licitud.

Horaris i aules provisionals publicats el 14 de novembre de 2013:Biologia | Bioquímica | Física | Química


SETEMBRE 2013

Horaris i aules dels exàmens:

Canvi d’horaris i de dates d’exàmens per coincidència. Termini: 19 de juliol de 2013.


JUNY 2013

Horaris i aules dels exàmens:

Canvi d’horaris i de dates d’exàmens per coincidència. Termini: 30 d'abril de 2012.
(Art. 31 del Reglament Acadèmic)
Un alumne pot demanar el canvi si té menys de tres hores entre l’acabament d’un examen i l’inici del següent. La sol·licitud s'ha d’adreçar al cap d’estudis. Es pot usar el model general de sol·licitud que es troba a la pàgina dels Serveis Administratius de la facultat.
Quan la sol·licitud estigui resolta, els serveis administratius contestaran per correu electrònic (el missatge s'enviarà a l'adreça del perfil de l'alumne a UIBdigital).

Exàmens a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera .
(Acord executiu del dia 29 de novembre de 2005, FOU núm. 258, del dia 16 de desembre de 2005)
L’alumnat que vulgui fer els exàmens escrits a les seus de les assignatures que ho permetin (consultau al professorat) haurà de fer una sol·licitud adreçada al vicerector d’Ordenació Acadèmica. La sol·licitud es pot presentar en els serveis administartius de l'edifici Mateu Orfila. Termini: 30 d'abril de 2012. Imprès de sol·licitud.

Convocatòria anticipada.
(Article 33 del Reglament Acadèmic)
Poden demanar convocatòria anticipada d'examen per a un màxim de tres assignatures els alumnes als quals manquin un 10 per cent de crèdits o menys per acabar els estudis, o 15 crèdits o menys per completar el primer cicle si es necessita per accedir a uns estudis de segon cicle. El vicerector d'Ordenació Acadèmica pot autoritzar la realització de convocatòries anticipades sense que es compleixin les condicions del nombre de crèdits superats, sempre que prèviament el degà n'informi de manera favorable. L'examen es realitzarà amb un tribunal. Termini per presentar sol·licitud de convocatòria anticipada: Termini: 30 d'abril de 2012.Es pot usar el model general de sol·licitud que es troba a la pàgina dels Serveis Administratius de la facultat.


GENER-FEBRER 2013

Horaris i aules dels exàmens:

Canvi d’horaris i de dates d’exàmens per coincidència. Termini: 6 de desembre de 2012.
(Art. 31 del Reglament Acadèmic)
Un alumne pot demanar el canvi si té menys de tres hores entre l’acabament d’un examen i l’inici del següent. La sol·licitud s'ha d’adreçar al cap d’estudis. Es pot usar el model general de sol·licitud FC103 que es troba a la pàgina dels Serveis Administratius de la facultat.
Quan la sol·licitud estigui resolta, els serveis administratius contestaran per correu electrònic (el missatge s'enviarà a l'adreça del perfil de l'alumne a UIBdigital).

Exàmens a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera .
(Acord executiu del dia 29 de novembre de 2005, FOU núm. 258, del dia 16 de desembre de 2005)
L’alumnat que vulgui fer els exàmens escrits a les seus de les assignatures que ho permetin (consultau al professorat) haurà de fer una sol·licitud adreçada al vicerector d’Ordenació Acadèmica. La sol·licitud es pot presentar en els serveis administartius de l'edifici Mateu Orfila. Termini: 6 de desembre de 2012. Imprès de sol·licitud.

Convocatòria anticipada.
(Article 33 del Reglament Acadèmic)
Poden demanar convocatòria anticipada d'examen per a un màxim de tres assignatures els alumnes als quals manquin un 10 per cent de crèdits o menys per acabar els estudis, o 15 crèdits o menys per completar el primer cicle si es necessita per accedir a uns estudis de segon cicle. L'alumnat de l'Enginyeria Tècnica Agrícola ha de tenir present que en aquest còmput no es tindrà en compte el projecte de fi de carrera. La sol·licitud s'ha de lliurar adreçada al degà en els serveis administartius de l'edifici Mateu Orfila. El vicerector d'Ordenació Acadèmica pot autoritzar la realització de convocatòries anticipades sense que es compleixin les condicions del nombre de crèdits superats, sempre que prèviament el degà n'informi de manera favorable. L'examen es realitzarà amb un tribunal. Termini per presentar sol·licitud de convocatòria anticipada: Termini: 12 de desembre de 2012.Imprès de sol·licitud.


SETEMBRE 2012

Els horaris i les aules dels exàmens de setembre es publicarà a UIBdigital en els pròxims díes. Aquí hi ha la informació en forma de calendari. En obrir el calendari comprova que el títol és "Exàmens de setembre... (V)". Si no te surt (V), vol dir que el navegador obre una còpia guardada en el teu ordenador. Neteja "caché" de l'historial i torna pitjar sobre l'enllaç.

JUNY 2012

Els horaris i les aules dels exàmens de juny s'han publicat a UIBdigital. Aquí hi ha la informació en forma de calendari. Alguns exàmens tenen un asterisc perquè hi ha alumnes que podrien tenir una coincidència d'examen amb altres assignaturesdel mateix estudi o compartides amb un altre estudi.

Facultat ↵
Diversos