Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Equip deganal

 • Antoni Amengual Colom
  Degà

 • Bernhard Oliver Vögler
  Vicedegà i cap d’estudis de Biologia

 • Ana María Proenza Arenas
  Vicedegana i cap d’estudis de Bioquímica

 • Sebastià Monserrat Tomàs
  Vicedegà i cap d’estudis de Física

 • Angel García Raso
  Vicedegà i cap d’estudis de Química

 • Jerònia Lladó Vich
  Secretària de la Facultat

Nomenaments FOU 427: Degà (11704), Vicedegans (11716)
Facultat ↵
Diversos