Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Informació sobre les assignatures optatives de Biologia i optatives o troncals de Bioquímica

S'adjunta informació perquè es conegui la situació de les assignatures de Biologia i de Bioquímica que es podran cursar amb docència l'any acadèmic 2014-2015.
Vigent
significa que l'alumnat s'hi pot matricular i tendrà docència.
Vigent * significa que l'assignatura tendrà docència però té limitació de places. S'ha de fer una sol·licitud de matrícula.
No vigent significa que l'alumnat pot sol·licitar en els serveis adminitratius que se'l matriculi només amb dret a examen si ha cursat prèviament l'assignatura.

Llicenciatura de Biologia

ASSIGNATURA vigència Sem. Docència amb
1364 - Biologia Marina vigent * S1 20141 - Biologia Marina
1378 - Nutrició Humana vigent * S1 21537 - Nutrició Humana
1387 - Didàctica de la B. de l'Ensenyament Secundari vigent * S1 20143 - Didàctica de la Biologia
1434 - Biosíntesi de Macromol, i la seva Regulació vigent * S2 21511 - Biosíntesi de Macromolècules i la seva Regulació
1437 - Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular vigent * S1 21516 - Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular
1558 - Regulació del Metabolisme vigent * S1 21514 - Integració Metabòlica i Bioquímica dels Teixits
1574 - Bq. i B. Molecular del Desenvolupament vigent * S1 21515 - Bioquímica i Biologia Molecular del Desenvolupament
1576 - Bioquímica dels Aliments vigent * S2 21521 - Bioquímica dels Aliments
1588 - Anàlisis Microbiològiques vigent * S2 21519 - Anàlisis Microbiològiques
1591 - Genètica Humana vigent * S1 21534 - Genètica Humana
1593 - Neuroendocrinologia General vigent * S1 20138 - Fisiologia del Comportament
1594 - Neurofarmac. i B. dels Neuroreceptors vigent * S2 20144 - Farmacologia
1648 - Història de la Terra i de la Vida vigent * S2 20146 - Història de la Terra i de la Vida
2304 - Enginyeria Genètica vigent * S1 21533 - Enginyeria Genètica
2306 - Bioquímica Clínica i Patologia Molecular vigent * S2 21522 - Patologia Molecular
2311 - Immunologia vigent * S1 21510 - Immunologia
2270 - Física del Clima vigent S2 21050 - Física del Clima
4830 - Química Farmacèutica vigent S1 21434 - Química Mèdica
4832 - Fonaments de Química Ambiental vigent S1 21443 - Fonaments de Química Ambiental
4848 - Química Bioinorgànica vigent S1 21431 - Química Bioinorgànica
1249 - Ecologia Aquàtica no vigent S2  
1258 - Agricultura Ecològica vigent * S2 22484 Agricultura Ecològica
1291 - Microbiologia Marina no vigent S1  
1297 - Cronobiologia no vigent S1  
1366 - Virologia no vigent S1  
1370 - Gestió de Recursos Vegetals no vigent S1  
1373 - Neurobiologia Cel·lular no vigent S2
1375 - Paisatge Vegetal no vigent S1  
1377 - Geografia del Paisatge vigent * S2 21127 Geografia del paisatge
1389 - Viticultura i Enologia vigent * S1 22489 Viticultura i Enologia
1435 - Tècniques Instrum. en Bioquímica i Biologia no vigent A  
1436 - Bioquímica Analítica no vigent S2  
1553 - Bioquímica Industrial i Biotecnologia no vigent S1  
1559 - Biotecnologia Microbiana no vigent S2  
1577 - Bioquímica i Biologia Molecular de la Nutrició no vigent S1  

Llicenciatura de Bioquímica

1378 - Nutrició Humana vigent * S2 21537 - Nutrició Humana
1558 - Regulació del Metabolisme vigent S2 21514 - Integració Metabòlica i Bq. dels Teixits
1574 - Bq. i B. Molecular del Desenvolupament vigent S2 21515 - Bq. i B. Molecular del Desenvolupament
1576 - Bioquímica dels Aliments vigent S1 21521 - Bioquímica dels Aliments
1588 - Anàlisis Microbiològiques vigent * S1 21519 - Anàlisis Microbiològiques
1591 - Genètica Humana vigent * S2 21534 - Genètica Humana
1593 - Neuroendocrinologia General vigent * S2 20138 - Fisiologia del Comportament
1594 - Neurofarmac. i B. dels Neuroreceptors vigent * S2 20144 - Farmacologia
2280 - Física Mèdica vigent S2 21052 - Física Mèdica
2304 - Enginyeria Genètica vigent S1 21533 - Enginyeria Genètica
2306 - Bioquímica Clínica i Patologia Molecular vigent S2 21522 - Patologia Molecular
2311 - Immunologia vigent S1 21510 - Immunologia
4848 - Química Bioinorgànica vigent S2 21432 - Química Bioorgànica
1553 - Bioquímica Industrial i Biotecnologia no vigent S2  
1559 - Biotecnologia Microbiana no vigent S1  
1577 - Bq. i B. Molecular de la Nutrició no vigent S2  
1595 - Neurofisiologia no vigent S1  
1598 - Toxicologia no vigent S2  
2300 - Biofísica no vigent S2  

 

 

Facultat ↵
Diversos