Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Junta de facultat

MEMBRES DE LA JUNTA DE LA FACULTAT

Equip deganal
Nomenaments FOU 427: Degà (11704), Vicedegans (11716) .
 • Antoni Amengual Colom, Degà
 • Bernhard Oliver Vögler, Vicedegà i cap d’estudis de Biologia
 • Ana María Proenza Arenas, Vicedegana i cap d’estudis de Bioquímica
 • Sebastià Monserrat Tomàs, Vicedegà i cap d’estudis de Física
 • Angel García Raso, Vicedegà i cap d’estudis de Química
 • Jerònia Lladó Vich, Secretària de la Facultat

 

Representants del PDI a la junta de Facultat
Nomenaments FOU 426: Representants.

Departament de Biologia

 • Esteban Valdés, Susana
 • Picornell Rigo, Antònia
 • Fornós Astó, Joan Josep
 • Jurado Rivera, José Antonio
 • Miralles Socias, Antoni
 • Bosch Zaragoza, Rafael
 • Miranda Chueca, Miguel Ángel
 • Nogales Fernández, Balbina
 • Mateu Vicens, Guillem

Departament de Biologia
Fonamental i Ciències de la Salut

 • Sureda Gomila, Antoni
 • Valle Gómez, Adamo
 • Roca Salom, Maria Pilar
 • García Palmer, Francisco José
 • Proenza Arenas, Ana María

Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica

 • Sbert Juan, Catalina
 • Sebastià Massanet Massanet (11671)

Departament de Física

 • Bota Ferragut, Sebastià A.
 • Rosselló Sanz, Josep Lluís
 • Picornell Alou, Catalina
 • Garcias Gomila, Francesca
 • Seguí Palmer, M. Concepció
 • Borràs López, Antoni
 • Pons Morro, Jaime

Departament de Química

 • Piña Capó, Neus
 • Turnes Palomino, Gemma Isabel
 • Simal Florindo, Susana
 • Donoso Pardo, Josefa
 • Vilanova Canet, Bartomeu
 • Cerdà Martín, Víctor
 • García Raso, Ángel

Representants del PAS a la junta de Facultat
Nomenaments FOU 423 (extraordinari): Representants.

 • Coll Grau, Margalida
 • Amengual Tous, Francesc

Representants dels alumnes a la junta de Facultat
Nomenaments FOU 423 (extraordinari): Representants.

 • Andreu Matillas, Valero (Biologia)
 • Tur Gràcia, Sara (Bioquímica)
 • Xamena Ferrà, Albert (Bioquímica)
 • Fiol Femenia, Josep (Física)
 • Florit Binimelis, Lluís (Física)

Membres nats de la junta de Facultat
Fou 421 (Acord Executiu 11545)

 • Director del Departament de Biologia, José A. Castro Ocón
 • Director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Josep Antoni Tur Marí
 • Director del Departament de Física, Carles Bona García
 • Director del Departament de Química, Juan Frau Munar
 • Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ricardo Alberich Marí
 • Administradora de centre, Maria Isabel Baltasar Quesada


Junta de Facultat anterior

Facultat ↵
Diversos