Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Treball Fi de Grau any acadèmic 2014-15

Atenció    
La informació per als tutors i els tribunals de setembre de 2015 està en aquesta mateixa pàgina.   La proposta de treballs per a l'any acadèmic 2015-2016 s'ha de fer amb el procediment de la pàgina del TFG de 2015-2016.

Tribunals juny i setembre 2015

Publicat: 2-juny-2015.

Assignacions temes per fer el Treball de Fi de Grau
Marca sobre el nom del grau per veure la llista d'assignacions.


Publicades assignacions del segon torn 24-octubre-2014.
Publicades assignacions del primer torn 10-octubre-2014.

NORMATIVA específica de la facultat
L'equip deganal ha elaborat la proposta de normativa específica dels treballs de fi de grau de les titulacions de la facultat. La normativa desenvolupa l'Acord Normatiu 9954 del dia 23 de setembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau a la Universitat de les Illes Balears. Normativa.

CALENDARI del treball de fi de grau
Atenció: La presentació anticipada del TFG en el mes de febrer només la poden fer els alumnes que estan en disposició d'acabar el grau el febrer. Calendari general | del tutor | del director dep. | de l'alumnat.

DOCUMENTS 2014-2015

Avaluació per part del tutor

 • Pantilles en format excel per fer l'avaluació del TFG.
  Descomprimeix el zip i copia la carpeta 'Avaluació TFG 2014-2015' en una carpeta del teu ordenador. Obre "InformeTFG_2015_modelGeneral.xls" per fer l'avaluació.
  (És necessari que acceptis que s'executin les macros que faran funcionar la plantilla.)
  Segueix les instruccions de la plantilla i envia el fitxer generat a grau.mo@uib.es.

  Si ets un tutor usuari de mac i no tens manera d'accedir a un pc per usar la plantilla excel, pots usar un plantilla word (GBIO | GBIQ | GFIS | GQUI) i enviar-la emplenada accedint aquí. Per poc que puguis usa, per favor, la plantilla excel en lloc de la plantilla word, t'ho agrairem perquè ens permetràs simplificar el tractament unificat de les qualificacions.

Avaluació per part dels membres dels tribunals

 • Pantilles en format excel per fer l'avaluació de la memòria i de l'exposició oral
  Descomprimeix el zip i copia la carpeta 'Avaluació TFG 2014-2015' en una carpeta del teu ordenador. Obre "InformeTFG_2015_modelGeneral.xls" per fer l'avaluació.
  (És necessari que acceptis que s'executin les macros que faran funcionar la plantilla.)
  Segueix les instruccions de la plantilla i envia el fitxer generat a grau.mo@uib.es.

  Si ets membre d'un tribunal usuari de mac i no tens manera d'accedir a un pc per usar la plantilla excel, pots usar una plantilla word (GBIO | GBIQ | GFIS | GQUI) per avaluar la memòria i aquesta plantilla d'informe d'avaluació de l'exposició i defensa oral. Envia la plantilla d'avaluació de la memòria accedint aquí i la plantilla d'avaluació de l'exposició i defensa oral accedint aquí. Per poc que puguis usa, per favor, la plantilla excel en lloc de la plantilla word, t'ho agrairem perquè ens permetràs simplificar el tractament unificat de les qualificacions.

  Termini lliuraments:
  Memòria: Abans de l'exposició i defensa oral.
  Exposició i defensa: Abans de dia 26 de juny (s'estableix aquesta data perquè es puguin emplenar les actes i, els alumnes, demanar el títol).

 

   

PROCEDIMENT per sol·licitar l'assignació d'un treball
Termini: Des del dia 2 fins el dia 10 de setembre a les 12 hores.
La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament amb el següent formulari per a l'assignació de tema.
Els alumnes amb un tema assignat segons els articles 9 o 10 no han d'enviar el formulari.
Normativa || Calendari || Temes: Biologia, Bioquímica, Física, Química.
Publicat: 1-setembre-2014


PROPOSTA de treballs segons els articles 9 o 10

Exemples: Biologia1 | Biologia2 | Física | Química |

El professorat ha de lliurar un document amb els apartats indicats en els exemples.
Es pot usar aquesta plantilla: Plantilla proposta TFG.doc.
El document amb la proposta s'ha de lliurar en els serveis administratius de l'edifici Mateu Orfila. Es pot lliurar per correu electrònic a llic.grau.mo@uib.es.

Per a l'oferta particular de treballs a l'alumnat (Article 10 de la normativa específica), es pot descarregar i emplenar aquest document o usar aquesta plantilla. El document emplenat s'ha de lliurar en els serveis administratius de l'edifici Mateu Orfila.

L'alumnat pot proposar un treball segons l'Article 9 de la normativa específica. Es pot descarregar i emplenar aquest document o usar aquesta plantilla. El document emplenat s'ha de lliurar en els serveis administratius de l'edifici Mateu Orfila.

Els serveis administratius remetran els documents rebuts al cap d'estudis de la titulació i al secretari del departament del professor als efectes que siguin oportuns.


TFG 2012-13 || TFG 2013-14

 

Facultat ↵
Diversos