Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Treball Fi de Grau

Tribunals TFG juny 2016

Documents i procediment per a l'avaluació per part dels tribunals

Publicat: 9-juny-2016. Provisionals: 1 de juny Vegeu apartat més avall.


Calendari avaluació juny 2016

El mètode d'avaluació del TFG ha estat aprovat pels Consells d'estudi
i s'aplica el calendari amb els terminis següents:

 • 1 juny: Per part de l'alumnat,
  lliurament al tutor de les memòries que s'hagin d'exposar oralment en aquest període d'avaluació.
 • 6 juny: Per part del deganat,
  publicació definitiva del lloc, la data i l'hora d'inici de les sessions d'avaluació, l'ordre de les exposicions orals i els membres dels tribunals designats pels Departaments.
 • 7 juny: Per part dels tutors,
  lliurament dels informes d'avaluació del tutor i enviament de la memòria en PDF als serveis administratius i al tribunal.
 • 13 juny o el dia abans de l'exposició oral.
  Per part dels membres del tribunal,
  lliurament de l'infome d'avaluació de la memòria.
 • 17 juny: Per part dels membres del tribunal,
  lliurament de l'infome d'avaluació de l'exposició i defensa oral.

  Publicat: 30-maig-2016.

 


Tribunals provisionals

 • 7-juny-2016 9.45. S'ha rebut el nomenament dels membres dels tribunals dels Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Avui matí es publicaran els tribunals nomenats.
  Publicat: 7-juny-2016.
 • Juny-setembre 2016. GBIO | GBIQ (pendent) | GFIS | GQUI.
  Publicat: 1-juny-2016.

DOCUMENTS AVALUACIÓ 2015-2016

Avaluació per part del tutor

 • Usau la plantilla word de l'estudi de l'alumne: GBIO | GBIQ | GFIS | GQUI
  i presentau-la a través de la

  pàgina per enviar l'informe d'avaluació del tutor.
  Important: Canviau, per favor, el nom del fitxer al següent format:
  InformeTutor_1rLlinatgeTutor_2nLlinatgeTutor_1rLlinatgeAlumne_2nLlinatgeAlumne.doc

  Si la qualificació és superior a 5
  , també s'ha d'enviar la memòria de l'alumne en PDF a grau.mo@uib.es
  i als membres del tribunal (els tribunals nomenats pels departaments es publicaran en aquesta pàgina el 6 de juny).

  Si la qualificació és inferior a 5, només enviau l'informe d'avaluació. D'aquesta manera l'alumne no tendrà suspens
  i podrà corregir la memòria i tendrà l'opció de presentar-la al setembre.

  Termini lliurament de l'informe i, si escau, de la memòria de l'alumne en PDF: 7 de juny a les 13 h.

Avaluació per part dels membres dels tribunals

Canviau, per favor, el nom del fitxer al següent format:
ExposicioTribunal_1rLlinatgeProfessor_2nLlinatgeProfessor_1rLlinatgeAlumne_2nLlinatgeAlumne.doc
Pàgina per enviar els informes d'avaluació com a membre d'un tribunal
Termini per enviar l'avaluació de l'exposició i defensa oral: 17 de juny a les 13 h.


Temes TFG 2015-2016 (juny 2016)

Inclou els canvis de títols i temes proposats aprovats a data d'avui.

Publicat: 2-juny-2016.


DOCUMENTS

.
NORMATIVA específica de la facultat
L'equip deganal ha elaborat la proposta de normativa específica dels treballs de fi de grau de les titulacions de la facultat. La normativa desenvolupa l'Acord Normatiu 9954 del dia 23 de setembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau a la Universitat de les Illes Balears. Normativa.

CALENDARI del treball de fi de grau 2015-16
La presentació anticipada del TFG en el mes de febrer només la poden fer els alumnes que estan en disposició d'acabar el grau el febrer. Calendari general | del tutor | del director dep. | de l'alumnat.

Assignació temes TFG 2015-2016

| Grau de Bioquímica | Publicat: 26-octubre-2015.

| Grau de Biologia | Publicat: 30-setembre-2015.
En breu, s'obrirà un segon termini perquè l'alumnat matriculat que no té tema assignat en pugui sol·licitar un.

| Grau de Física | Grau de Química | Publicat: 23-setembre-2015

Les assignacions de temes en els graus de Bioquímica estan pendents de l'aprovació de les propostes per part del consell d'estudis.


Llista provisional de temes per fer el TFG 2015-16


Publicació: 27-maig-2015.

PROPOSTA de TEMES per a 2016-17

Plantilla proposta tema TFG.doc
Versió en pdf per imprimir i emplenar
Exemples: Biologia1 | Biologia2 | Física | Química |
La plantilla emplenada s'ha d'enviar per correu electrònic a grau.mo@uib.es
amb l' assumpte: "Proposta tema TFG"

L'alumnat pot proposar un tema per fer el Treball de fi de grau d'acord amb l'article 9 de la normativa específica de la facultat i un professor o doctor extern pot oferir un tema a un alumne d'acord amb els articles 5 i 10. En aquests casos s'ha d'emplenar i signar la
Plantilla assignació TFG.doc
Versió en pdf per imprimir i emplenar

Publicació: 1-juny-2015.


TFG 2012-13 || TFG 2013-14 || TFG 2014-15

 

Facultat ↵
Diversos