Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Treball Fi de Grau 2016-17


Exposició i defensa oral. Avaluació anticipada gener 2017

Segons l'ordre d'exposició i l'hora d'inici del primer alumne de la llista, els altres alumnes es poden presentar a l'aula a les hores indicades a la taula següent; la seva exposició no començarà abans de l'hora indicada si no és ja dins la sala.

1r
2n
3r
4t
Hora inici
+ 30 min
+1 h
+1.5 h

dia
hora
aula
GBIO
03/02/2017
9.30 h
MOA2
alumne 1 Díaz Sancho, Julio Alberto
alumne 2 López Frauendorf, Tania
alumne 3 Rosales Martin, Elena
Avaluaran l'exposició i defensa oral
Antoni Martinez Taberner
Misericordia Ramon Juanpere
     
dia
hora
aula
GFIS
03/02/2017
9.00 h
MOLAB14
alumne 1 Rodríguez Tarray, Daniel
Avaluaran la memòria i l'exposició i defensa oral
Sebastià Monserrat Tomàs
Concepció Seguí Palmer
Victor Homar Santaner
dia
hora
aula
GQUI
07/02/2017
15.30 h
MOA16
alumne 1 Vaquer Vadell, Andreu
alumne 2 Castellanos Arrescurrenaga, Eduardo
Avaluaran la memòria i l'exposició i defensa oral
Angel García Raso
Luis Laglera
Joan Jesús Fiol Arbós

Publicat: 27-gener-2017.


ASSIGNACIONS i temes lliures

Publicat: 26-setembre-2016. Actualitzat: 20 d'octubre de 2016.


NORMATIVA específica de la facultat

L'equip deganal ha elaborat la proposta de normativa específica dels treballs de fi de grau de les titulacions de la facultat. La normativa desenvolupa l'Acord Normatiu 9954 del dia 23 de setembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau a la Universitat de les Illes Balears. Normativa.
Publicació: 20-octubre-2016.

 

CALENDARI

L'avaluació ordinària és en el mes de juny. La presentació anticipada del TFG en el mes de febrer (només dels alumnes que estan en disposició d'acabar el grau el febrer) i la presentació aplaçada en el mes de setembre s'han de sol·licitar.
Publicació: 20-octubre-2016.

.

DOCUMENTS

 • Model Portada TFG (.doc) Model comú per a totes les titulacions de la universitat.

DOCUMENTS AVALUACIÓ anticipada gener 2017

Avaluació per part del tutor

 • Usau la plantilla word de l'estudi de l'alumne: GBIO | GBIQ | GFIS | GQUI
  i presentau-la a través de la

  pàgina per enviar l'informe d'avaluació del tutor
  Important: Canviau, per favor, el nom del fitxer al següent format:
  InformeTutor_1rLlinatgeTutor_2nLlinatgeTutor_1rLlinatgeAlumne_2nLlinatgeAlumne.doc

  Si la qualificació és superior a 5
  , també s'ha d'enviar la memòria de l'alumne en PDF a grau.mo@uib.es
  i als professors que han d'avaluar l'exposició i defensa oral.

  Si la qualificació és inferior a 5, només enviau l'informe d'avaluació.

  Termini lliurament de l'informe i, si escau, de la memòria de l'alumne en PDF: 27 gen. 2017, a les 13 h.

Avaluació per part de la comissió

Canviau, per favor, el nom del fitxer al següent format:
ExposicioTribunal_1rLlinatgeProfessor_2nLlinatgeProfessor_1rLlinatgeAlumne_2nLlinatgeAlumne.doc
Pàgina per enviar l'informee d'avaluació com a membre d'una comissió avaluadoral
Termini per enviar l'avaluació de l'exposició i defensa oral: 16 feb. 2017 a les 13 h.


PROPOSTA de TEMES per a 2016-17

Plantilla proposta tema TFG.doc (Versió en pdf per imprimir i emplenar)
Exemples: Biologia1 | Biologia2 | Física | Química |
La plantilla emplenada s'ha d'enviar per correu electrònic a grau.mo@uib.es
amb l' assumpte: "Proposta tema TFG"

L'alumnat pot proposar un tema per fer el Treball de fi de grau d'acord amb l'article 9 de la normativa específica de la facultat i un professor o doctor extern pot oferir un tema a un alumne d'acord amb els articles 5 i 10. En aquests casos s'ha d'emplenar i signar la
Plantilla assignació TFG.doc (Versió en pdf per imprimir i emplenar)

Publicació: 1-juny-2015.


TFG 2012-13 || TFG 2013-14 || TFG 2014-15 || TFG 2015-16

 

Facultat ↵
Diversos