Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Normatives específiques de la facultat

Vigents

 • Compensació d’una qualificació. D'acord amb l'article 43.1 del Reglament Acadèmic, a la reunió de la Junta de Facultat de Ciències de dia 9 de gener de 2015, es fixà que, per a les titulacions dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química, el llindar de la mitjana de l'expedient d'un alumne per poder demanar la compensació d'una qualificació serà de 5,5.
 • El Pla Anual d'Ampliació de Matrícula de la Facultat de Ciències per a l'Any Acadèmic de 2015-16 es manté per a 2016-17 (enviat a la comissió acadèmica dia 10 de juny de 2015). La normativa general de la universitat es pot consultar en el FOU 328 (9391. Acord Normatiu del dia 9 de març de 2010).
 • Qualificacions de validació dels estudis de la Facultat de Ciències proposades pels consells d'estudis i aprovades a la reunió de la Junta de Facultat de dia 23 de juliol de 2014.
 • Assignatures Pràctiques Externes. La normativa general de la universitat es pot consultar en el FOU 367 (10336. Acord Normatiu del dia 8 de juny de 2012).
 • Treball de fi de grau. La normativa general de la universitat es pot consultar en el FOU 353 (9954. Acord Normatiu del dia 23 de setembre de 2011).
 • Premis extraordinaris. La normativa general de la universitat es pot consultar en el FOU 285 (8077. Acord Normatiu del dia 25 de juliol de 2007).
 • Normativa de permanència.
  • Per a alumnes matriculats per primera vegada a partir del curs 2013-14 (inclòs).
   Cada alumne a temps complet ha de superar 24 crèdits el primer any i 60 els dos primers anys.
   En aquest diagrama hi ha resumida la normativa de permanència. La normativa de permanència també estableix que els estudiants de grau:s'han de matricular:
   - de totes les assignatures de formació bàsica que els quedin pendents de cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior.
   - de totes o totes menys una de les assignatures obligatòries d’un semestre dels cursos anteriors per poder-se matricular d’assignatures obligatòries del mateix semestre d’un curs superior.
   Una assignatura anual es computarà com una assignatura en cada semestre de la meitat dels crèdits totals, excepte quan el pla d’estudis hagi fixat un altre repartiment. Així mateix, les pràctiques externes curriculars que no estiguin definides com a assignatures optatives al pla d’estudis tindran la consideració d’assignatures obligatòries. de totes les assignatures que li quedin pendents dels cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior, llevat del cas de les assignatures optatives, sempre que hi hagi el vistiplau del degà o responsable de la titulació.
   Més informació del règim de pernanència.
  • Per a alumnes matriculats per primera vegada el curs 2012-13 o abans: Normativa.

Anteriors

 • Assignatures Pràctiques Externes (2014-2015) La normativa general de la universitat es pot consultar en el FOU 367 (10336. Acord Normatiu del dia 8 de juny de 2012).
 • Treball de fi de grau (2014-2015). La normativa general de la universitat es pot consultar en el FOU 353 (9954. Acord Normatiu del dia 23 de setembre de 2011).
 • Pla Anual d'Ampliació de Matrícula (2014-15) de la Facultat de Ciències per a l'Any Acadèmic 2014-15. (enviat a la comissió acadèmica dia 17 de juny de 2014). La normativa general de la universitat es pot consultar en el FOU 328 (9391. Acord Normatiu del dia 9 de març de 2010).
 • Pla Anual d'Ampliació de Matrícula (2013-14) de la Facultat de Ciències per a l'Any Acadèmic 2013-14. (enviat a la comissió acadèmica dia 26 de juliol de 2013 i vist per la comissió de dia 26 de setembre de 2013). La normativa general de la universitat es pot consultar en el FOU 328 (9391. Acord Normatiu del dia 9 de març de 2010).
 • Normativa de permanència.
  • Per a alumnes matriculats per primera vegada a partir del curs 2013-14 (inclòs).
   Cada alumne a temps complet ha de superar 24 crèdits el primer any i 60 els dos primers anys.
   En aquest
   diagrama hi ha resumida la normativa de permanència. La normativa de permanència també estableix que una persona s'ha de matricular de totes les assignatures que li quedin pendents dels cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior, llevat del cas de les assignatures optatives, sempre que hi hagi el vistiplau del degà o responsable de la titulació. Més informació del règim de pernanència.
  • Per a alumnes matriculats per primera vegada el curs 2012-13 o abans: Normativa.Facultat ↵
Diversos