Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Pràctiques externes curriculars del grau. Any acadèmic 2015-16


Terminis per presentar les memòries als tutors acadèmics

Els terminis perquè el tutor pugui valorar l'assignatura de Pràctiques Externes són:

 • 18 de maig de 2016. Alumnes amb plaça en el primer semestre. La qualificació s'inclourà a l'acta de juny.
 • 14 de juny de 2016. La qualificació s'inclourà a l'acta de juny.
 • 7 de setembre de 2016. La qualificació s'inclourà a l'acta de setembre.

Assignació provisional de places de pràctiques externes (segon torn)

L'assignació de les places s'ha fet d'acord amb la normativa vigent i considerant la disponibilitat per fer les pràctiques a l'estiu.

 • Alberto Felipe Toral López 8014B Segon semestre.
 • Margalida Frontera Florit 8040K Segon semestre.
 • Catalina Maria Rayó Ripoll 8040K Estiu.
 • Marina Alorda Clarà 8040J Estiu.

Les empreses podrien cridar-vos per a una entrevista personal la qual pot ser condicionant per poder iniciar les pràctiques.

Se us assignarà un tutor acadèmic i en tenir el projecte formatiu signat, us avisaran dels serveis administratius per matricular-vos.

Data de publicació: 5 de febrer de 2016


Sol·licitud de places de Pràctiques externes (segon torn)
Han quedat unes places disponibles per a fer pràctiques externes a les empreses següents:

 • Centre Balear de Biologia Aplicada (8007)
 • IMEDEA (8014B)
 • IDISPA (8040K)
 • IDISPA (8040J)
 • BIPSIN (8006)
 • WillKill (8022)
 • MeteoClim Services (8026)

En els següents enllaços hi ha la descripció de les tasques proposades i les restriccions, si escau, sobre l'horari.

L'enviament de sol·licituds s'ha de fer a través d'aquest formulari.
Termini per enviar sol·licituds: 3 de febrer de 2016 a les 13h.

Publicat: 26-gener-2016.


Assignació de places de Pràctiques externes 2015-2016
En l'assignació provisional hi pot haver canvis i retirades de places. Els candidats heu d'estar atents a l'adreça de correu electrònic que teniu donada d'alta a UIBdigital perquè és l'adreça a la qual l'entitat us escriurà per convocar-vos a l'entrevista i, arribat el moment, els serveis administratius us comunicaran que heu d'anar a matricular-vos.

Publicat: 21-setembre-2015.

EMPRESES I ENTITATS interessades en rebre alumnat l'any acadèmic 2015-16

S'han contactat més empreses, però encara no es té la resposta. Per tant, es probable que s'obri un altre termini més endavant amb altres empreses.

PROCEDIMENT perquè l'alumnat sol·liciti plaça per fer les Pràctiques Externes

Condicions: Pràctiques externes és una assignatura optativa exclosa d'automatrícula. L'alumnat interessat només es pot matricular d'aquesta assignatura si se li ha assignat plaça. Quan s'assigna la plaça, l'alumnat pot optar per canviar una optativa de la que estigui matriculat per Pràctiques externes.

Termini per sol·licitar plaça: 9 de setembre a les 13.30h - 14 de setembre de 2015 a les 12h. L'inici del termini s'ha endarrerit per poder incloure una empresa.

Procediment: La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament en aquest enllaç.

L'alumnat no s'ha d'adreçar directament a cap de les entitats dels llistats de l'apartat anterior per sol·licitar la plaça personalment. La plaça s'ha de sol·licitar telemàticament a l'enllaç indicat. L'incompliment del protocol, serà motiu per a la denegació de matrícula a Pràctiques externes.

L'assignació de places es farà d'acord a la normativa de la facultat. En alguns casos, diversos candidats seran convocats individualment a una entrevista amb el responsable de l'entitat externa per completar el procés de selecció.

Actualitzat: 7 setembre 2015.


DOCUMENTS per a l'ALUMNAT

DOCUMENTS per als TUTORS

DOCUMENTS per a les EMPRESES

Els tres documents següents són informatius. Les entitats i empreses només han d'enviar la fitxa informativa. El deganat prepararà els documents del conveni i de la creació de la comissió de seguiment, i els enviarà per correu electrònic a l'entitat o l'empresa per signar-los.

La signatura de convenis estava delegada en el degà, però per donar més generalitat als convenis signats amb la Universitat, la signatura ara la tendrà delegada la vicerectora d'estudiants i s'usarà un nou document:
nou document per signar convenis (versión en castellano).
El protocol seguirà igual, però una vegada preparat el conveni s'enviarà al vicerectorat d'estudiants per a la seva signatura.

Diagrama de flux
del protocol que se seguirà per a gestionar les pràctiques externes.


NORMATIVA específica de la facultat
L'equip deganal va redactar la proposta de normativa específica per a les assignatures Pràctiques Externes dels graus Biologia, Bioquímica, Física i Química. La normativa desenvolupava l'Acord Normatiu 10336 del dia 8 de juny de 2012 pel qual s’aprovà la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions. La normativa vigent és l'Acord Normatiu 11124 i la normativa específica aprovada per la Junta de Facultat a la reunió de dia 10 de juliol de 2015.
Normativa específica de la Facultat de Ciències
Acord Normatiu 11124

PROTOCOL

Places assignades: 2012-13 | 2013-14 | 2014-15

Facultat ↵
Diversos