Llegeix i memoritza aquestes normes generals bàsiques de prevenció en els laboratoris de pràctiques.
El servei de prevenció de la UIB ha informat de vint-i-quatre accidents significatius en els darrers deu anys.
La vostra atenció i responsabilitat ajudarà a que aquest nombre no augmenti més.

Normes generals 
 • Vetlleu per la pròpia seguretat i salut en el treball, i la d'altres persones a qui puguin afectar les vostres activitats, accions o omissions.
 • Comuniqueu immediatament al responsable del laboratori els riscs que detecteu, així com els accidents i incidents que es pugin produir.


En cas d'emergència

 • Recolliu i netegeu immediatament tots els vessaments de líquids, productes químics o de mostres biològiques, per petites que siguin.
 
 • Utilitzeu equips de protecció personal (ulleres i guants) adequats.
 • Heu de dur en tot moment calçat tancat, la bata embotonada i els cabells recollits. No dugueu calçons curts, sandàlies, minifaldilles o mitges dins el laboratori.


Com aconseguir bata i ulleres?


 
 • Manteniu el laboratori ordenat.
 • No deixeu objectes personals a les taules del laboratori.
 • No fumeu, begueu ni mengeu al laboratori.

 • Mai empreu recipients o geleres del laboratori per guardar begudes o aliments.
 • Mai pipetegeu amb la boca. Utilitzeu peres o bombes d'aspiració manual o automàtica.
 • Mai guardeu productes químics dins recipients de productes alimentaris (per exemple, ampolles d'aigua).

 

 
 • Per conèixer els riscs de cada producte químic, consulteu la seva fitxa de seguretat química.


  Veure pictogrames

 • Presteu especial atenció als productes cancerígens, mutàgens i teratògens.
 • Feu feina dins la vitrina de gasos quan manipuleu productes químics, en especial si són volàtils, tòxics en pols, reaccions que generin fums i gasos.


 • Heu de netejar la vostra zona de treball en acabar la feina diària.

 
 • Renteu-vos les mans abans de sortir del laboratori i sempre que hi hagi contacte amb productes químics o materials biològics.
 • No heu de sortir de l'edifici amb la roba del laboratori posada.
 • En acabar la feina i abans de sortir del laboratori, comproveu que no heu deixat màquines i instal·lacions en marxa (banys, gas, llums, etc.).


Torna a la web de la Facultat de Ciències

Prevenció en els Laboratoris de Pràctiques. Facultat de Ciències. Universitat de les Illes Balears.
Normes generals: Servei de prevenció de la UIB. Disseny de la presentació: A. Amengual C. Facultat de Ciències UIB.
Les vinyetes creades per Matt Groening s'han usat amb finalitat educativa. Els pictogrames són de domini públic.
(Setembre de 2014)