Torna a les normes generals

Pictogrames de seguretat

Atenció: Abans de l'1 de diciembre de 2010, la classificació, etiquetat i envasat de substàncies químiques es podia fer amb menys pictogrames i amb un format distint a l'actual.

Efectes sobre la salut

Posa el cursor sobre els pictogrames per veure una paraula clau. Més avall hi ha una descripció detallada.

Efectes físico-químics

Coneixes la diferència entre inflamable i comburent?»

Efectes sobre el medi

Descripció detallada dels pictogrames

Productes que produeixen efectes adversos per a la salut, fins i tot en petites dosis. Poden provocar nàusees, vòmits, mals de cap, pèrdues de coneixement i fins i tot la mort.

Productes cancerígens que poden provocar càncer. Productes mutàgens que poden modificar l'ADN de les cèl·lules i provocar danys a la persona exposada o a la seva descendència. Productes tòxics per a la reproducció, que poden produir efectes nefastos en les funcions sexuals, perjudicar la fertilitat, provocar la mort del fetus o produir malformacions. Productes que poden modificar el funcionament de certs òrgans, com el fetge. Productes que poden comportar greus efectes en els pulmons o provocar al·lèrgies respiratòries.


Productes que produeixen efectes adversos en dosis altes. També poden produir irritació en ulls, gola, nas i pell. Provoquen al·lèrgies cutànies, somnolència i vertigen.

Substàncies corrosives que poden causar danys irreversibles a la pell o ulls, en cas de contacte o projecció.

Productes que poden inflamar al contacte amb una font d'ignició (flama, espurna, electricitat estàtica...) i productes que poden inflamar per calor o fricció, per contacte amb aire o aigua, o si s'alliberen gasos inflamables.

Productes comburents, que poden provocar o agreujar un incendi o una explosió en presència de productes també comburents.

Productes que poden explotar al contacte amb una flama, espurna, electricitat estàtica, sota efecte de la calor, xocs, fricció... Productes químics que són corrosius i que poden atacar o destruir metalls.

Productes que són gasos a pressió en un recipient. Alguns poden explotar amb la calor. Es tracta de gasos comprimits, liquats o dissolts. Els liquats refrigerats poden produir cremades o ferides relacionades amb el fred, que es coneixen com cremades o ferides criogèniques.

Productes que provoquen efectes nefastos per als organismes del medi aquàtic.

  .

Torna a les normes generals

Prevenció en els Laboratoris de Pràctiques. Facultat de Ciències. Universitat de les Illes Balears.
Normes generals: Servei de prevenció de la UIB. Disseny de la presentació: A. Amengual C. Facultat de Ciències UIB.
Les vinyetes creades per Matt Groening s'han usat amb finalitat educativa. Els pictogrames són de domini públic.
(Setembre de 2014)