Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Propostes TFG Física

Els treballs assignats s'inclouen dins un requadre de color

S'indica a continuació el títol del treball i el nom de la persona que el tutelarà. Marca sobre el número per obrir la informació de la proposta.

1000 Estudi dels estels de neutrons com a fonts d'ones gravitacionals.
Tutelat per Alicia Sintes Olives

1001 Comparació de patrons d'ones gravitacionals post-Newtonians pel colapse de sistemes binaris de forats negres.
Tutelat per Alicia Sintes Olives

1002 Estudio numérico de la fusión de un sistema binario de agujeros negros.
Tutelat per Sascha Husa
• Assignat a Daniel Ruíz Reynés

1003 La expansión de spin para sistemas de agujeros negros binarios.
Tutelat per Sascha Husa

1004 Modelos para Teorías de Gravedad Alternativas en Simetría Esférica.
Tutelat per Sascha Husa

1005 Transporte termoeléctrico en conductores cuánticos.
Tutelat per David Sánchez Martín
• Assignat a Miguel A. Sierra Seco de Herrera

1006 Túnel de Klein en grafeno.
Tutelat per David Sánchez Martín
• Assignat a Vicente Manuel Arjona Romano

1007 El model de canals acoblats per a cables quàntics polaritzats.
Tutelat per Llorenç Serra Crespí

1008 Conductància de cables quàntics amb impuritats: la localització d'Anderson.
Tutelat per Llorenç Serra Crespí

1009 Caracterització dels modes propis d'oscil·lació (seiches) i de les marees dins un port.
Tutelat per Sebastià Monserrat
• Assignat a Miquel Oliver Almiñana

1010 Estudi del perfil de temperatures a través de l'interfície sòl-atmosfera.
Tutelat per Joan Cuxart Rodamilans

1011 Processos físics rellevants en el balanç d'energia, aigua i CO2 d'una planta.
Tutelat per Joan Cuxart Rodamilans

1012 Superconductividad y corriente Josephson.
Tutelat per Rosa López Gonzalo

1013 Sistemas cuánticos de dos niveles en presencia de un potencial dependiente del tiempo.
Tutelat per Rosa López Gonzalo

1014 Generació d'una predicció mesoescalar per conjunts basada en l'EPS del ECMWF.
Tutelat per Víctor Homar Santaner

1015 Disseny i caracterització d'un conversor A/D d'aproximacions successives amb Spice.
Tutelat per Sebastià Bota

1016 Anàlisi bibliogràfic del concepte Sistema Convectiu de Mesoescala (SCM).
Tutelat per Climent Ramis Noguera

1017 Dinámica no lineal de la longevidad celular.
Tutelat per Oreste Piro Perusin

1018 Propiedades de los modos colectivos de puntos cuánticos 2D en un campo magnético.
Tutelat per Rashid Nazmitdinov

1019 Propiedades de los modos colectivos dipolares en los núcleos de rotación rápida.
Tutelat per Rashid Nazmitdinov

1020 Estudi del comportament d'un filament magnètic ancorat sobre una superfície plana.
Tutelat per Joan Josep Cerdà Pino

1021 Generadores estocásticos de tiempo atmosférico (Weather Generators).
Tutelat per Sergio Alonso Oroza