Universitat de les Illes Balears

- Catalŕ - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 TFG Física per a l'any acadèmic 2014-15

Els treballs assignats segons els articles 9 o 10 s'han marcat amb (*).
Marca sobre el número per obrir la informació de la proposta.

Codi     Descripció
1000 Estudi dels estels de neutrons com a fonts d'ones gravitacionals.
Tutelat per Alicia Sintes Olives
• Assignat a Pep Blai Covas Vidal

1007 El model de canals acoblats per a cables quàntics polaritzats.
Tutelat per Llorenç Serra Crespí
• Assignat a Cristian Estarellas Martin

1011 Processos físics rellevants en el balanç d'energia, aigua i CO2 d'una planta.
Tutelat per Joan Cuxart Rodamilans
• Assignat a Marcos Ponsetí Fernández

1013 Sistemas cuánticos de dos niveles en presencia de un potencial dependiente del tiempo.
Tutelat per Rosa López Gonzalo
• Assignat a Joan Losa Morlà

1017 Dinámica no lineal de la longevidad celular.
Tutelat per Oreste Piro Perusin
• Assignat a Maria del Mar Puigserver Ferrà

1020 Estudi del comportament d'un filament magnètic ancorat sobre una superfície plana.
Tutelat per Joan Josep Cerdà Pino
• Assignat a Albert Cabot Martorell

1045 Mecanismes de disipació d'ones magnetohidrodinàmiques a plasmes astrofísics.
Tutelat per José Luis Ballester Mortes
• Assignat a Andres Albillos Mayol

1046 Efectos del balance excitación-inhibición en una población neuronal.
Tutelat per Claudio Mirasso Santos
• Assignat a Frans Enrich Piris

1047 Curva de respuesta de fase de un circuito neuronal.
Tutelat per Claudio Mirasso Santos
• Assignat a Beatriz Mato Mora

1054 Modelos de campos escalares para la inflación cosmológica.
Tutelat per Sascha Husa
• Assignat a Antoni Ramos Buades

1057 Estudi del perfil de temperatures a través de l'interfície sòl-atmosfera.
Tutelat per Joan Cuxart Rodamilans
• Assignat a (*) Belén  Martí López

1061 Determinació de paràmetres de models de neurones.
Tutelat per Raúl Toral Garcés
• Assignat a (*) Yasmina María Marín Mas

1062 Caracterització estàtica i dinàmica d'un làser de semiconductor
Tutelat per Salvador Balle Monjo
• Assignat a (*) Antoni Lluis Calafell Vidal

1064 Anàlisis de l'impacte de factors atmosfèrics sobre cultius a les Illes Balears.
Tutelat per Víctor Homar Santaner
• Assignat a (*) Antoni Martorell Sampol

1065 Determinació de l'efecte de les cèl·lules glials en la transmissió d'informassió d'informació al cervell.
Tutelat per Raul Toral Garcés
• Assignat a (*) Jaime Capó Rodríguez


Facultat ↵
Diversos