Universitat de les Illes Balears

- Catalŕ - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 TFG Química per a l'any acadèmic 2014-15

Els treballs assignats segons els articles 9 o 10 s'han marcat amb (*).
Marca sobre el número per obrir la informació de la proposta.

Codi     Descripció
2019 Principios de la "Química verde"
Tutelat per José M. Saá Rodríguez
• Assignat a Raúl Bugarín Pérez

2028 Preparación de complejos del N-(2-pirimidil) bencimidazol con iones metálicos del bloque de [Ni(II), Co(II), Zn(II)]
Tutelat per Ángel García Raso
• Assignat a (*) Aida Lancho Pichardo

2029 Intensificación de procesos mediante la aplicación de ultrasonidos de potencia. Implicaciones sobre la calidad del producto.
Tutelat per Susana Simal Florindo
• Assignat a (*) Marina Calahorro García

2030 Materiales nanoporosos para la extracción de contaminantes ambientales.
Tutelat per Gemma Turnes Palomino
• Assignat a (*) Francesca Font Picó

2031 Estudio de la cinética de oxidación del hierro en agua de mar en presencia de exopolisacáridos y sustancias húmicas mediante un sistema quimioluminiscente automático.
Tutelat per Luis Miguel Laglera Baquer
• Assignat a Maria Magdalena Moya Bosch

2033 Química de Coordinació de ions metàl·lics i components d'àcids nucleics.
Tutelat per Ángel Terrón Homar
• Assignat a (*) Blas Moreno Vachiano

2034 Química Teòrica i Computacional. Càlcul de constants d'equilibre
Tutelat per Francisco Muñoz Izquierdo
• Assignat a (*) Antonia Cerrillo Moranta

2035 Estudi de la interacció del coenzim B12 amb el btuB ribowitch de Klebsiella pneumoniae.
Tutelat per Miquel Barceló Oliver
• Assignat a (*) Maria Francisca Armero Adrover

2036 Modelización de vertidos de hidrocarburos en el entorno de las Islas Baleares: Su impacto en la isla de Menorca.
Tutelat per José Ramón Bergueiro López
• Assignat a (*) José Luis Vergara Fernández

2038 Estudio de los mecanismos de formación del 8-oxo-G.
Tutelat per Joaquin Ortega Castro
• Assignat a Jaume Servera Castell

2039 Determinació analítica d'esters de l'àcid ftàlic .
Tutelat per Juan Gabriel March Isern
• Assignat a Maria Florencia Listorti

2041 Models experimentals i determinació analítica dels quelants de fòsfor a mostres biològiques en química clínica.
Tutelat per Joan Perelló Bestard
• Assignat a Gabriel González del Valle Muntaner

2042 Química de Coordinació de l'Indol Acetat i drogues antiinflamatòries no esteroïdals (AINEs) relacionades: Indometacina.
Tutelat per Joan Jesús Fiol Arbós
• Assignat a (*) Paulino Duel de Juan

6002 Caracterització de la osteopontina en els procesos de calcificacio patológica.
Tutelat per Rafael Prieto Almirall
• Assignat a Hajiba Talla Labyad


Facultat ↵
Diversos