Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Reglament acadèmic


 

2016-17
Modificació que entrarà en vigor a l’inici de l’any acadèmic 2016-17 i s’ha d’aplicar a tots els alumnes de grau i màster:

11822. ACORD NORMATIU del dia 18 de març de 2016 FOU Núm. 429


 

2015-16
Reglament acadèmic per a alumnes matriculats a partir del curs 2015-16 a plans d'estudis de grau:

11413. ACORD NORMATIU del dia 20 de maig de 2015 FOU Núm. 417


 

Reglament academic vigent per als estudis de llicenciatura (pla en extinció)

10534. ACORD NORMATIU del dia 15 de febrer de 2013 FOU Núm. 379


 

Reglaments acadèmics vigents en anys acadèmics anteriors per als estudis de grau
(també inclouen articles sobre la llicenciatura).

2014-15
10959. ACORD NORMATIU del dia 18 de març de 2014 FOU 399
A partir de l’any acadèmic 2014-15 queda derogat el Reglament acadèmic publicat a 2009-2010 (FOU 314) i les modificacions posteriors (FOU núms. 352, 363 i 365).

2013-14
Es manté el Reglament acadèmic vigent a 2009-10, però es modifica l'article 3 sobre l'ampliació de matrícula, per indicar que aquesta només es pot fer d'assignatures de segon semestre. La modificació es publica a 10273. Acord normatiu del dia 14 de maig de 2012 FOU 365 entra en vigor a partir del 15 de maig (a efectes pràctics afecta el curs 2013-14).

2011-12
Es manté el Reglament acadèmic vigent a 2009-10, però es modifica l'article 45 sobre el tipus de règim de permanència.

2010-11
Es manté el Reglament acadèmic vigent a 2009-10, però amb algunes modificacions les quals es publiquen a 9919. Acord Normatiu del dia 21 de juliol de 2011 FOU 352.
Es modifiquen els articles 45 (tipus de règim de permanència), 46 (obtenció de la condició d’estudiant a temps parcial) i 48 (nombre màxim de matrícules) i la disposició transitòria segona (condicions acadèmiques per als estudiants de titulacions a extingir). en vigor a partir del 22 de juliol de 2011, excepte l'article sobre la permanència que encara l'havia d'aprovar el Consell Social.

2009-10
9094. ACORD NORMATIU del dia 5 de juny de 2009FOU 314 en vigor a partir del 6 de juny de 2009.

 


Facultat ↵
Diversos