Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Treball Fi de Grau 2012-13

NOU: Exposició pública dels treballs de fi de grau. Tribunals setembre 2013
Exposició pública dels treballs de fi de grau. Tribunals juny 2013

Model Portada TFG (.doc) Model comú per a totes les titulacions de la universitat.

Model informe del tribunal de GBIO (.doc)
Model informe del tutor del TFG de GBIO
(.doc)
Nota: En aquest model les fórmules no es calculen automàticament.
Llistat de les competències del grau de Biologia (per emplenar Ck i Dk).
Guia docent GBIO

Model informe del tribunal de GBIQ (.doc)
Model informe del tutor del TFG de GBIQ
(.doc)
Nota: En aquest model les fórmules no es calculen automàticament.
Llistat de les competències del grau de Bioquímica (per emplenar Ck i Dk).
Guia docent GBIQ

Model informe del tribunal de GQUI (.doc)
Model informe del tutor del TFG de GQUI
(.doc)
Nota: En aquest model les fórmules no es calculen automàticament.
Llistat de les competències del grau de Química (per emplenar Ck i Dk).
Guia docent GQUI

Model informe del tribunal de GFIS (.doc)
Model informe del tutor del TFG de GFIS
(.doc)
Nota: En aquest model les fórmules no es calculen automàticament.
Llistat de les competències específiques del grau de Física (per emplenar Ck i Dk).
Guia docent GFIS


Treballs assignats per realitzar l'any acadèmic 2012-13

Calendari del TFG per a l'any acadèmic 2012-13

L'equip deganal ha elaborat la proposta de normativa específica dels treballs de fi de grau de les titulacions de la facultat. La normativa desenvolupa l'Acord Normatiu 9954 del dia 23 de setembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau a la Universitat de les Illes Balears.

Normativa específica de la Facultat de Ciències.

Llistes de treballs

Biologia | Bioquímica | Física | Química | Publicat: 30-juliol-2012.


Procediment per sol·licitar l'assignació d'un treball

Condicions: L'alumnat que té o podrà tenir 174 crèdits superats en acabar el període d'avaluació del setembre.

L'alumnat amb un treball assignat segons els articles 9 o 10 no fa falta que presenti una nova sol·licitud. El document presentat al juny serveix.

Termini Feb. 2013: La sol·licitud s'ha de fer entre els dies 18 i 20 de febrer. Notau que es poden tenir exàmens per fer o actes sense tancar en el moment de fer la sol·licitud.
Termini Set. 2012
: La sol·licitud s'ha de fer entre els dies 4 i 11 de setembre. Notau que es poden tenir exàmens per fer o actes sense tancar en el moment de fer la sol·licitud.

Procediment:

 1. Crea un document de text amb el nom igual al teu DNI o passaport amb l'extensió txt, per exemple, 40987654E.txt.
 2. Edita el document i escriu la informació següent en línies separades. El document d'exemple quedarà amb el format que es mostra a la figura:

  • El codi del grau que curses: GBIO, GBIQ, GFIS o GQUI
  • El teu nom i llinatges
  • El teu número de DNI amb la lletra
  • Escriu en línies succesives els números de entre 5 i 10 TFG que voldries fer ordenats per preferència (primer el que t'agrada més). És important que escriguis almenys els 5 treballs que més t'interessen, tal vegada el que poses primer s'assigni a una altra persona. Biologia | Bioquímica | Física | Química |
  • La teva adreça de correu electrònic
 3. Entra a UIBdigital i genera un extracte-acadèmic(*) amb format pdf. Si escau, canvia-li el nom perquè sigui el número del teu DNI amb la lletra. Si enviares el missatge abans de dia 5 al migdia, no fa falta adjuntar aquest pdf, es generà en els serveis administratius.
 4. Envia un correu electrònic des de la teva adreça validada a UIBdigital (la pots comprovar o canviar a UIBdigital > Preferències > Perfil > Dades personals > Contacte)
  • A: llic.grau.mo@uib.es
  • Assumpte: Assigna TFG GBIO (o el codi que correspongui: GBIO, GBIQ, GFIS o GQUI)
  • Adjunts: el document de text i l'expedient acadèmic.

(*) Els expedients acadèmics dels alumnes interessats en un treball s'enviaran al professorat amb la finalitat d'utilitzar-los com un criteri d'ordenació i, posteriorment, per preparar la tutela de la persona assignada. El professorat es compromet a guardar la confidencialitat dels expedients, a no utilizar-los per a cap altra finalitat i a eliminar-los, incloses còpies digitals o impreses, si n'hi ha, una vegada acabada la finalitat declarada.

Si tens algun dubte sobre el procediment escriu o telefona als serveis administratius. Publicat: 3-setembre-2012.


Proposta d'un treball

Exemples: Biologia1 | Biologia2 | Física | Química |

El professorat ha de lliurar un document amb els apartats indicats en els exemples.
Es pot usar aquesta plantilla: Plantilla proposta TFG.doc.
El document amb la proposta s'ha de lliurar en els serveis administratius de l'edifici Mateu Orfila. Es pot lliurar per correu electrònic a llic.grau.mo@uib.es.

Per a l'oferta particular de treballs a l'alumnat (Article 10 de la normativa específica), es pot descarregar i emplenar aquest document o usar aquesta plantilla. El document emplenat s'ha de lliurar en els serveis administratius de l'edifici Mateu Orfila.

L'alumnat pot proposar un treball segons l'Article 9 de la normativa específica. Es pot descarregar i emplenar aquest document o usar aquesta plantilla. El document emplenat s'ha de lliurar en els serveis administratius de l'edifici Mateu Orfila.

Els serveis administratius remetran els documents rebuts al cap d'estudis de la titulació i al secretari del departament del professor als efectes que siguin oportuns.

Facultat ↵
Diversos