ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Sol·licitud material per a pràctiques - 2019

El professorat de pràctiques que es realitzin dins l'any 2019, incloent el primer semestre de l'any acadèmic 2019-20, ha d'enviar la sol·licitud pertinent per poder gestionar el pressupost de 2019.

Les sol·licituds rebudes s'enviaran als Consells d'estudis perquè aquests o les comissions delegades aprovin o prioritzin les peticions.

Material inventariable · Període extraordinari »

Material inventariable »

Material fungible »

Sortides GBIO dins l'any 2019 »

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)