UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Aules exàmens juny i juliol 2017

Els serveis administratius han reservat les aules següents per fer els exàmens en els període d'avaluació de juny i juliol.

Grau de Biologia »

Grau de Bioquímica »

Grau de Física »

Grau de Química »

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·2017)