ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Aules i laboratoris


aules

Edificis »

Laboratoris ed. Guillem Colom »

Laboratoris Física »

Laboratoris Química »

Numeració aules antiga, fins a 20 juliol  2017 »

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)