UIB
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Finalització d’estudis per compensació


E
l llindar de la mitjana de l'expedient d'un alumne dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química per poder demanar la compensació d'una qualificació és 5,5.


El llindar s'establí d'acord amb l'article 43.1 del Reglament Acadèmic a la reunió de la Junta de Facultat de Ciències de dia 9 de gener de 2015 amb la Normativa específica sobre la finalització d’estudis mitjançant compensació. Veure pdf.

Informació estudis de grau
Normatives
Facultat

Contacte Follow @FCienciesUIB
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma.
Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació

Web UIB


FC http://fciencies.uib.es
Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·2017)