ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Calendari lectiu

Avaluació complementària del SEGON semestre

Exàmens del 2 al 15 de juny.
Tancament d'actes: 27 de juny.

Avaluació extraordinària assignatures PRIMER semestre

Exàmens del 26 al 30 de juny.
Tancament d'actes: 20 de juliol.

Avaluació extraordinària assignatures SEGON semestre

Exàmens del 2 al 7 de juliol.
Tancament d'actes: 20 de juliol.

TFG juny

Exposició i defensa: 22 i 23 juny.
Tancament d'actes: 30 de juny.

TFG setembre

Termini lliurament memòries als tutors: 1 set.
Exposició i defensa: 8 a 12 set.
Tancament d'actes: 15 set.

PE segon semestre

Termini lliurament memòries als tutors: 2 juny.
Tancament d'actes: 27 juny.

PE juliol-agost

Termini lliurament memòries als tutors: 11 set.
Tancament d'actes: 15 set.

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)