UIB
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Membres de la Junta de Facultat

Equip deganal «

Degà

Antoni Amengual Colom

Resolució 11704, FOU 427.

Secretària

Jerònia Lladó Vich

Resolució 11724, FOU 427.

Vicedegans

Resolució 11716, FOU 427.

Bernhard Oliver Vögler, cap d’estudis de Biologia
Ana María Proenza Arenas, cap d’estudis de Bioquímica
Sebastià Monserrat Tomàs, cap d’estudis de Física
Angel García Raso, cap d’estudis de Química

Representants del PDI «

Resolució 11663, FOU 426.

Departament de Biologia

Esteban Valdés, Susana
Picornell Rigo, Antònia
Fornós Astó, Joan Josep
Jurado Rivera, José Antonio
Miralles Socias, Antoni
Bosch Zaragoza, Rafael
Miranda Chueca, Miguel Ángel
Nogales Fernández, Balbina
Mateu Vicens, Guillem

Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Sureda Gomila, Antoni
Valle Gómez, Adamo
Roca Salom, Maria Pilar
Proenza Arenas, Ana María

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Sbert Juan, Catalina
Sebastià Massanet Massanet (11671)

Departament de Física

Bota Ferragut, Sebastià A.
Rosselló Sanz, Josep Lluís
Picornell Alou, Catalina
Garcias Gomila, Francesca
Seguí Palmer, M. Concepció
Borràs López, Antoni
Pons Morro, Jaime

Departament de Química

Piña Capó, Neus
Turnes Palomino, Gemma Isabel
Simal Florindo, Susana
Donoso Pardo, Josefa
Vilanova Canet, Bartomeu
Cerdà Martín, Víctor
García Raso, Ángel

Representants dels alumnes «

Resolució 11587, FOU 423 (extraordinari).

Andreu Matillas, Valero (Biologia)
Tur Gràcia, Sara (Bioquímica)
Xamena Ferrà, Albert (Bioquímica)
Fiol Femenia, Josep (Física)
Florit Binimelis, Lluís (Física)

Representants del PAS «

Resolució 11588, FOU 423 (extraordinari).

Amengual Tous, Francesc
Company Rigo, Margalida

Membres nats de la junta de Facultat «

Acord executiu 11545, FOU 421 (extraordinari).

Directors de Departament

Biologia: José A. Castro Ocón
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Josep Antoni Tur Marí
Física, Carles Bona García
Química, Juan Frau Munar
Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ricardo Alberich Marí

Administradora de centre

Maria Isabel Baltasar Quesada

Informació estudis de grau
Normatives
Facultat

Contacte Follow @FCienciesUIB
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma.
Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació

Web UIB


FC http://fciencies.uib.es
Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·2017)