ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

 Normatives

El Reglament acadèmic i altres normatives de la Universitat determinen que els centres han de concretar algunes normes.

Ampliació de matrícula »

Ampliació optativitat »

Compensació d'una qualificació »

Dispositius electrònics a l'aula »

Permanència »

Pràctiques externes »

Premis extraordinaris »

Procediment programació d'activitats docents »

Renunciar a una qualificació per millorar-la »

Treball de fi de grau »

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)