ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Pràctiques externes 2019-2020

Normativa »

Places ofertades »

Annex II per incloure el projecte formatiu »

Terminis lliurament memòries i avaluació »

Elaboració de la memòria de PE »

Protocol d'actuacions des de l'assignació de places a l'acta »

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)