UIB
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Ampliació de matrícula


1
. Per l’article 1 de l’Acord executiu del dia 9 de març de 2010 (9391/2010, FOU 328), la Facultat de Ciències d’acord amb els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Física i Química, estableix el pla d’ampliació de matrícula exposat a continuació.

a) Les assignatures de segon semestre susceptibles d’ampliació de matrícula són totes les que tenguin grups amb places lliures.

b) El nombre màxim d’estudiants que podran ser acceptats a cada assignatura susceptible d’ampliació quedarà determinat per les quotes dels grups grans, mitjans i petits.

c) Per regular l’acceptació de l’ampliació de la matrícula, s’opta pel criteri objectiu de prioritzar per la data i hora de les sol·licituds. En conseqüència, l'alumnat interessat podrà ampliar la matrícula directament per UIBdigital.

d) Amb l'automatrícula a una assignatura i a un grup, l'interessat accepta la responsabilitat d'haver comprovat que podrà realitzar totes les activitats d'avaluació tal i com estan programades. En conseqüència, renuncia a demanar canvis de grup i canvis en les dates de les activitats d’avaluació per coincidència entre les activitats d’avaluació d’aquestes assignatures i les d’altres de les que ja estàs matriculat o es matriculi.


2. D’acord amb l’article 3, l’inici del termini per realitzar la sol·licitud, que segons aquest pla passa a ser l’automatrícula per UIBdigital, s’estableix cinc dies abans del primer dia d’inici de l’activitat acadèmica del segon semestre.


3. D’acord amb l’article 4, els estudiants seran degudament informats d’aquest pla d’ampliació de matrícula a través de la web de la facultat, dels serveis administratius i del tutor de carrera.

Informació estudis de grau
Normatives
Facultat

Contacte Follow @FCienciesUIB
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma.
Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació

Web UIB


FC http://fciencies.uib.es
Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·2017)