ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Pràctiques externes. Places Biologia


Palma aquarium

Descripció enviada per l'entitat: Los alumnos que se incorporen a realizar sus prácticas en Palma Aquarium conocerán

A) Las acciones desarrolladas desde el área de educación de Palma Aquarium, así como la
actividad desarrollada desde el centro de rescate de animales marinos.

B) Las funciones que se abarcan desde el departamento ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO.


Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB)

Descripció enviada per l'entitat: El Departament de Sanitat i Control de Fauna del COFIB des del 2016 manté una línia específica de feina de control d’oficis invasors a Pitïuses. Actualment els ofidis invasors, tenen una amplia distribució a les Balears i és per això i per la repercussió sobre els ecosistemes illencs i en particular ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Aspro Ocio S.A. (Marineland Mallorca)

Descripció enviada per l'entitat: Los alumnos se incorporan al equipo técnico encargado del cuidado de los animales del parque. Colaboran con los departamentos de: acuarios, reptiles, aves y mamíferos marinos, asumiendo labores que incluyen: cuidados, curas, alimentación, enriquecimiento ambiental, manejo, limpieza y colaboración en ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO.


Institut Menorquí d'Estudis

Descripció enviada per l'entitat: Col·laboració amb el seguiment biològic (biomonitoring) de l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).
Una de les línies de treball de l'OBSAM és el seguiment del medi natural terrestre de la Reserva de Biosfera de Menorca. Aquesta tasca es realitza simultàniament tant a través de sèries estadístiques ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO.


Institut biotecnològic de les Illes Balears, S.L.

Descripció enviada per l'entitat: Anàlisis microbiològiques d'aigües i aliments.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO.


GENOSALUT

Descripció enviada per l'entitat: Pràctiques en laboratori de diagnòstic genètic.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


ICTS SOCIB, Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (MINECO-CAIB)

Descripció enviada per l'entitat: Participació en campanyes de mostratge amb el catamarà R/V SOCIB. Recollida i anàlisi de mostres de biogeoquímica. Oxigen dissolt, clorofil.la, comptatge i identificació de mostres de fitoplàncton, caracterització de la comunitat. Compilació de les dades i comparació espacial i temporal.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.


Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa

Estudio de la respuesta inmunológica en patología humana. Laboratorio Inmunología

Descripció enviada per l'entitat: Inmunodeficiencias:
a) Identificación de genes causantes de inmunodeficiencias mediante la realización de exoma clínico en pacientes cuyo fenotipo clínico no se ajusta al esperable para una variante genética concreta o en los que el estudio del posible gen candidato ha resultado negativo. Identificar ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa

Genòmica de la salut
Descripció enviada per l'entitat: • Base genètica i epigenètica de les cardiopaties congènites hereditàries a humans i models animals. • Efecte de l'entorn.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa

Microbiología
Descripció enviada per l'entitat: Estudiar la virulencia en una amplia colección de cepas de Pseudomonas aeruginosa, usando dos modelos invertebrados de infección: C.elegans y G.mellonella.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Hospital Son Llàtzer

Unitat d'Investigació
Descripció enviada per l'entitat: Realització de les tasques pròpies de la Unitat, que inclou redacció de projectes i estudis d'investigació, activitats de data manager i si la situació ho permet conèixer el laboratori clínic i experimental.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Labo'life España, S. A.

Descripció enviada per l'entitat: Desenvolupament de tasques de laboratori en el departament de recerca i desenvolupament, on es treballa amb processos de biotecnologia i purificació de proteïnes i la seva caracterització. També es fa una estada al laboratori de control de qualitat.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


LOKIMICA S.A.

DELEGACIÓN ISLAS BALEARES
Descripció enviada per l'entitat:

Oferta per a l'alumnat de: GBIO.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


CAROB S.A.

Descripció enviada per l'entitat:
- Proceso de pelado del garrofín y obtención de la goma de garrofín
- Características del garrofín (humedad, impurezas...)
- Control de calidad de la goma de garrofín
- Análisis físico-químico (viscosidad, pH, cenizas, materia insoluble, proteínas, galactomananas...)
- Análisis microbiológico ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ, GQUI.


Ramaders Agrupats SAT 4054

Descripció enviada per l'entitat: Análisis microbiològics d'aliments, mesura de punts crítics (Ph, activitat d'aigua), anàlisis microbiològics de canals, analítiques de superficie i ambient, etc.. Horari: Dilluns de 9-13h i 15-19 h Dijous d'15a 19h i divendres de 9-13h

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ, GFIS, GQUI.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Alimentómica SL

Descripció enviada per l'entitat: Col.laboració en tasques desenvolupades en el Departament de I+D+i de l'empresa

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ, GQUI.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Laboratori de l'aigua. DG Recursos Hídrics. Govern Balear

Descripció enviada per l'entitat: Anàlisi d'aigües subterrànies, superficials i residuals. Microbiologia bàsica, paràmetres fisicoquímics i substàncies prioritàries. Sistema de qualitat.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GQUI.


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)