ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Pràctiques externes. Places Bioquímica


GENOSALUT

Descripció enviada per l'entitat: Pràctiques en laboratori de diagnòstic genètic.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


El Zagal tradición, SAU

Departament de qualitat i seguretat alimentaria
Descripció enviada per l'entitat: Anàlisi microbiològic matèries primeres (carn, espècies i additius). Anàlisi microbiològic i físic-químic (pH i Aw) de producte acabat (sobrassada).

Oferta per a l'alumnat de: GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


ICTS SOCIB, Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (MINECO-CAIB)

Descripció enviada per l'entitat: Participació en campanyes de mostratge amb el catamarà R/V SOCIB. Recollida i anàlisi de mostres de biogeoquímica. Oxigen dissolt, clorofil.la, comptatge i identificació de mostres de fitoplàncton, caracterització de la comunitat. Compilació de les dades i comparació espacial i temporal.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.


Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa

Resistència antibiòtica i patogènia de les infeccions bacterianes. Laboratori de Microbiologia .

Descripció enviada per l'entitat: Cultiu cel.lular i silenciament de gens implicats en la detecció del peptidoglicà bacterià, mitjançant siRNA, per analitzar potencials diferències en la resposta inflamatòria generada. Anàlisis de la mortalitat bacteriana en front de diferents elements del sistema inmune innat que ataquen les envoltures ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa

Estudio de la respuesta inmunológica en patología humana. Laboratorio Inmunología

Descripció enviada per l'entitat: Inmunodeficiencias:
a) Identificación de genes causantes de inmunodeficiencias mediante la realización de exoma clínico en pacientes cuyo fenotipo clínico no se ajusta al esperable para una variante genética concreta o en los que el estudio del posible gen candidato ha resultado negativo. Identificar ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa

Genòmica de la salut
Descripció enviada per l'entitat: • Base genètica i epigenètica de les cardiopaties congènites hereditàries a humans i models animals. • Efecte de l'entorn.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Hospital Son Llàtzer

Unitat d'Investigació
Descripció enviada per l'entitat: Realització de les tasques pròpies de la Unitat, que inclou redacció de projectes i estudis d'investigació, activitats de data manager i si la situació ho permet conèixer el laboratori clínic i experimental.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Labo'life España, S. A.

Descripció enviada per l'entitat: Desenvolupament de tasques de laboratori en el departament de recerca i desenvolupament, on es treballa amb processos de biotecnologia i purificació de proteïnes i la seva caracterització. També es fa una estada al laboratori de control de qualitat.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


CAROB S.A.

Descripció enviada per l'entitat:
- Proceso de pelado del garrofín y obtención de la goma de garrofín
- Características del garrofín (humedad, impurezas...)
- Control de calidad de la goma de garrofín
- Análisis físico-químico (viscosidad, pH, cenizas, materia insoluble, proteínas, galactomananas...)
- Análisis microbiológico ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ, GQUI.


Ramaders Agrupats SAT 4054

Descripció enviada per l'entitat: Análisis microbiològics d'aliments, mesura de punts crítics (Ph, activitat d'aigua), anàlisis microbiològics de canals, analítiques de superficie i ambient, etc.. Horari: Dilluns de 9-13h i 15-19 h Dijous d'15a 19h i divendres de 9-13h

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ, GFIS, GQUI.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Alimentómica SL

Descripció enviada per l'entitat: Col.laboració en tasques desenvolupades en el Departament de I+D+i de l'empresa

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ, GQUI.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)