ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Pràctiques externes 2018-2019. Places Bioquímica


El Zagal tradición, SAU

Departament de qualitat i seguretat alimentaria
Descripció enviada per l'entitat: Anàlisi microbiològic matèries primeres (carn, espècies i additius). Anàlisi microbiològic i físic-químic (pH i Aw) de producte acabat (sobrassada).

Oferta per a l'alumnat de: GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Institut biotecnològic de les Illes Balears, S.L.

Descripció enviada per l'entitat: Anàlisis químiques d'aigües i aliments.

Oferta per a l'alumnat de: GBIQ, GQUI.


Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

GRUP INFLAMACIÓ, REPARACIÓ I CÀNCER EN MALALTIES RESPIRATÒRIES

Descripció enviada per l'entitat: Experiments relacionats amb projectes d'EPOC, càncer de pulmó i fibrosi pulmonar. En concret realitzaria les següents tasques:1. Recollida i processament de les mostres biològiques; 2. Tècniques de biologia cel·lular: ELISA, Citometria de flux.3. Tècniques de biologia molecular: PCR i RT-PCR, Western-Blot. ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

GRUP RESISTÈNCIA ANTIBIÒTICA I PATOGÈNIA DE LES INFECCIONS BACTERIANES
Descripció enviada per l'entitat: Participació en experiments relacionats amb la determinació de la citotxicitat / capacitat inflamatòria de diferents cultius bacterians de Pseudomonas aeruginosa, sobre cultius cel.lulars principalment de la línia A549.

Oferta per a l'alumnat de: GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

Regulacion epigenetica, Grupo de Biologia Celular del Cancer

Descripció enviada per l'entitat: El alumno se integrara en un Proyecto de investigación que busca identificar los mecanismos de regulación epigenética de las células madre de glioblastoma con fines diagnósticos y terapéuticos. Específicamente, el alumno/a realizara tareas relacionadas con dos áreas del Proyecto:
1- Organización y ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

GRUP FISIOPATOLOGIA CARDIOVASCULAR I EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL

Descripció enviada per l'entitat: L'alumne de pràctiques participarà a l'estudi PREDIMED-PLUS a l'Hospital Universitari Son Espases. Aquest és un estudi d'intervenció dut a terme a Son Espases en més de 300 participants a on es preten estudiar l'efecte d'una dieta mediterrània hipocalòrica, activitat física i teràpia conductual per ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


ICTS SOCIB, Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (MINECO-CAIB)

Descripció enviada per l'entitat: Participació en campanyes de mostratge amb el catamarà R/V SOCIB. Recollida i anàlisi de mostres de biogeoquímica. Oxigen dissolt, clorofil.la, comptatge i identificació de mostres de fitoplàncton, caracterització de la comunitat. Compilació de les dades i comparació espacial i temporal.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.


Labo'life España, S. A.

Descripció enviada per l'entitat: Desenvolupament de tasques de laboratori en el departament de recerca i desenvolupament, on es treballa amb processos de biotecnologia i purificació de proteïnes i la seva caracterització. També es fa una estada al laboratori de control de qualitat.

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


CAROB S.A.

Descripció enviada per l'entitat:
- Proceso de pelado del garrofín y obtención de la goma de garrofín
- Características del garrofín (humedad, impurezas...)
- Control de calidad de la goma de garrofín
- Análisis físico-químico (viscosidad, pH, cenizas, materia insoluble, proteínas, galactomananas...)
- Análisis microbiológico ...»

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ, GQUI.


Ramaders Agrupats SAT 4054

Descripció enviada per l'entitat: Análisis microbiològics d'aliments, mesura de punts crítics (Ph, activitat d'aigua), anàlisis microbiològics de canals, analítiques de superficie i ambient, etc.. Horari: Dilluns de 9-13h i 14-18 h Dijous d'14a 18h i divendres de 9-13h

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Alimentómica SL

Descripció enviada per l'entitat: Col.laboració en tasques desenvolupades en el Departament de I+D+i de l'empresa

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ, GQUI.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)