ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Pràctiques externes. Places Física


Meteoclim

Descripció enviada per l'entitat: Desenvolupament de productes meteorològics i climàtics.
Desenvolupament de scripts per tal de treballar amb quantitats grans de dades meteorlògiques i/o climàtiques.
Preparació d'informes tècnics sobre les tasques desenvolupades.

Oferta per a l'alumnat de: GFIS.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


Ramaders Agrupats SAT 4054

Descripció enviada per l'entitat: Análisis microbiològics d'aliments, mesura de punts crítics (Ph, activitat d'aigua), anàlisis microbiològics de canals, analítiques de superficie i ambient, etc.. Horari: Dilluns de 9-13h i 15-19 h Dijous d'15a 19h i divendres de 9-13h

Oferta per a l'alumnat de: GBIO, GBIQ, GFIS, GQUI.

Entrevista: L'alumnat seleccionat haurà de superar una entrevista personal a l'entitat.


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)