ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Suggeriments i queixes

Usa un d'aquests dos documents per suggerir propostes de millora d'aules i espais de la facultat. Pots lliurar el document en els serveis administratius o enviar-lo per correu electrònic a deganat.ciencies@uib.es.

Per altres suggeriments o exposar alguna queixa, pots adreçar-te directament al degà, la secretària de la Facultat o els caps d'estudis:

Degà

Antoni Amengual Colom

Secretària

Jerònia Lladó Vich

Vicedegans caps d'estudi

Bernhard Oliver Vögler, Biologia
Ana María Proenza Arenas,  Bioquímica
Sebastià Monserrat Tomàs, Física
Angel García Raso, Química

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)