ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes assignats TFG Química

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.
El número que acompanya en alguns casos la paraula tutela indica que el tema s' ha proposat segons l' article 5, 9 o 10.Nombre de temes: 20

Presentats a juny: 17, a setembre: 3

Alcolea Rodríguez, Victor
2103 | SUPERFICIES NANOESTRUCTURADAS DE TITANIO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES.
Tutelat10 per Monjo Cabrer, Marta
Exposició i defensa: juny

Andreu Miró, Cristina
2114 | Desarrollo de métodos automáticos para la determinación de parámetros característicos del vino.
Tutelat10 per Cerdà Martín, Víctor
Exposició i defensa: juny

Barceló Adrover , Joan
2118 | Estudi computacional dels efectes sinèrgics entre interaccions d'enllaç d'halogen i anió-π.
Tutelat9 per Quiñonero Santiago, David
Exposició i defensa: juny

Barceló Riera, Maria
2100 | Evaluación del tratamiento de matrices sólidas para la determinación de uranio y torio mediante ICP-MS.
Tutelat10 per Ferrer Trovato, Laura
Exposició i defensa: juny

Bauzá Manzanares, Marta
2094 | Preparació de materials híbrids basats en xarxes metal·loorgàniques tipus ZIF-67 i els seus derivats de carboni per al seu ús com adsorbents.
Tutelat10 per Palomino Cabello, Carlos
Exposició i defensa: juny

Bosch Picornell , Marina
2093 | Preparación y purificación de corrinas derivadas de B12 para su posterior estudio de química de coordinación.
Tutelat per Barceló Oliver, Miquel
Exposició i defensa: setembre

Diego Llull, José Antonio
2115 | Caracterització fisicoquímica del pebre vermell coent.
Tutelat10 per Eim Iznardo, Valeria Soledad
Exposició i defensa: juny

Galmés Sureda, Bartomeu
2117 | Síntesi i caracterització de conjugats d'esquaramides d'interés com a sensors.
Tutelat10 per Costa Torres, Antonio
Exposició i defensa: juny

Garcia-Abadillo Muntaner, Adela
2109 | Preparació de membranes basades en cristalls porosos i polímers per a l'extracció de contaminants de l'aigua.
Tutelat10 per Maya Alejandro, Fernando
Exposició i defensa: setembre

González Serra, Francisco
2116 | Diseño y optimización de un dispositivo impreso en 3D para la extracción selectiva de uranio.
Tutelat10 per Ferrer Trovato, Laura
Exposició i defensa: setembre

Juliá Florit, Francesca
2106 | Determinació de la presència d'ions biològicament rellevants en mostres aquoses.
Tutelat10 per Rotger Pons, Maria del Carmen
Exposició i defensa: juny

López Mora, Alejandro
2098 | Aplicaciones analíticas basadas en el seguimiento cinético de la formación de nanopartículas
Tutelat10 per March Isern, Juan Gabriel
Exposició i defensa: juny

Martínez Domínguez , Daniel
2097 | Síntesis de N7-(2-pirimidil)adenina y estudio de su capacidad complejante frente al ion Ag(I).
Tutelat10 per García Raso, Ángel
Exposició i defensa: juny

Mayol Ribot , Jordi
2092 | Preparació i caracterització de combustibles sòlids. Aplicació a sistemes de propulsió.
Tutelat9 per Barceló Oliver, Miquel
Exposició i defensa: juny

Nicolás Julián, Juan Carlos
2057 | Determinació de les constants d'ionització de compostos escuaramídics. Aplicació al reconeixement d'anions.
Tutelat per Rotger Pons, María del Carmen
Exposició i defensa: juny

Pérez Calm, Adrià
2119 | REACTIVITAT DE LA 7-(2-PIRIMIDIL)ADENINA AMB IONS METÀL·LICS d10: Zn(II), Cd(II) i Hg(II)
Tutelat10 per García Raso, Ángel
Exposició i defensa: juny

Pons Torres, Roser
2096 | Preparación de la N6-bencil-N6-metiladenina (BAPC1) y estudio de su capacidad complejante con Cd(II).
Tutelat10 per García Raso, Ángel
Exposició i defensa: juny

Rodriguez Barrera, Felipe
2112 | Disseny de dispositius d'extracció en fase sòlida mitjançant tècniques d'impressió 3D.
Tutelat10 per Maya Alejandro, Fernando
Exposició i defensa: juny

Ruiz Blázquez , Patricia
2095 | Síntesis y caracterización de redes metalo-orgánicas del tipo UIO-66 y UIO-67 intercambiadas con titanio y de sus derivados de carbono.
Tutelat10 per Turnes Palomino, Gemma
Exposició i defensa: juny

Vilanova García, Javier
2102 | Caracterización y diferenciación del albaricoque seco de Porreres.
Tutelat10 per Rosselló Matas, Carmen
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)