ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes assignats TFG Química

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.
El número que acompanya en alguns casos la paraula tutela indica que el tema s' ha proposat segons l' article 5, 9 o 10.Nombre de temes: 21

Alcolea Rodríguez, Victor
2103 | SUPERFICIES NANOESTRUCTURADAS DE TITANIO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES.
Tutelat10 per Monjo Cabrer, Marta
Exposició i defensa: juny

Andreu Miró, Cristina
2114 | Desarrollo de métodos automáticos para la determinación de parámetros característicos del vino.
Tutelat10 per Cerdà Martín, Víctor
Exposició i defensa: juny

Barceló Adrover , Joan
2110 | Estudi computacional dels efectes sinèrgics entre interaccions d'enllaç d'halogen i apilament π.
Tutelat9 per Quiñonero Santiago, David
Exposició i defensa: juny

Barceló Riera, Maria
2100 | Optimización del pretratamiento de matrices sólidas para la determinación de uranio y torio mediante ICP-MS.
Tutelat10 per Ferrer Trovato, Laura
Exposició i defensa: juny

Bauzá Manzanares, Marta
2094 | Preparación de materiales híbridos basados en redes metalo-orgánicas para la extracción de contaminates.
Tutelat10 per Palomino Cabello, Carlos
Exposició i defensa: juny

Bosch Picornell , Marina
2093 | Química de coordinació de derivats de la corrina.
Tutelat per Barceló Oliver, Miquel
Exposició i defensa: juny

Galmés Sureda, Bartomeu
2104 | Síntesi i caracterització de conjugats d'esquaramides amb amines aromàtiques d'interés com a sensors.
Tutelat10 per Costa Torres, Antonio
Exposició i defensa: juny

Garcia-Abadillo Muntaner, Adela
2109 | Preparació de membranes basades en cristalls porosos i polímers per a l´extracció de contaminants de l'aigua.
Tutelat10 per Maya Alejandro, Fernando
Exposició i defensa: juny

González Serra, Francisco
2099 | Desarrollo de un método automatizado basado en extracción líquido-líquido de Zn(II) con ácido bis(2,4,4-trimetilpentil) fosfínico con detección espectrofotométrica.
Tutelat10 per Ferrer Trovato, Laura
Exposició i defensa: juny

Juliá Florit, Francesca
2106 | Determinació de la presencia d'ions biològicament rellevants en mostres aquoses amb assajos de desplaçament d'indicador (IDA)
Tutelat10 per Rotger Pons, Maria del Carmen
Exposició i defensa: juny

López Mora, Alejandro
2098 | Aplicaciones analíticas basadas en el seguimiento cinético de la formación de nanopartículas
Tutelat10 per March Isern, Juan Gabriel
Exposició i defensa: juny

Martínez Domínguez , Daniel
2097 | Síntesis de N-(2-pirimidil)adeninas y estudio de su capacidad complejante frente a iones metálicos del bloque d
Tutelat10 per García Raso, Ángel
Exposició i defensa: juny

Mayol Ribot , Jordi
2092 | Reaccions de combustió en estat sòlid.
Tutelat9 per Barceló Oliver, Miquel
Exposició i defensa: juny

Nicolás Julián, Juan Carlos
2057 | Determinació de les constants d'ionització de compostos escuaramídics. Aplicació al reconeixement d'anions.
Tutelat per Rotger Pons, María del Carmen
Exposició i defensa: juny

Pérez Calm, Adrià
2111 | REACTIVITAT D'ADENINES N6, N9-DISUBSTITUÏDES.
Tutelat10 per García Raso, Ángel
Exposició i defensa: juny

Pons Torres, Roser
2096 | Complejos de N6-bencil-N6-metiladenina (BAPC1) con Cd(II).
Tutelat10 per García Raso, Ángel
Exposició i defensa: juny

Rodriguez Barrera, Felipe
2112 | Disseny de dispositius d´extracció en fase sòlida mitjançant tècniques d´impressió 3D.
Tutelat10 per Maya Alejandro, Fernando
Exposició i defensa: juny

Rodríguez Vidal, Miguel Àngel
2113 | Estructures cristal·lines metall-nucleòsid o nucleòtid. Estratègies d'obtenció d'estructures definides: estudi bibliogràfic i experimental.
Tutelat10 per Terron Homar, Àngel
Exposició i defensa: juny

Ruiz Blázquez , Patricia
2095 | Materiales nanoporosos para la extraccion de contaminantes ambientales.
Tutelat10 per Turnes Palomino, Gemma
Exposició i defensa: juny

Vilanova García, Javier
2102 | Caracterizació d'aliments tradicionals.
Tutelat10 per Rosselló Matas, Carmen
Exposició i defensa: juny

*****
2107 | Caracterización de alimentos tradicionales: Cítricos
Tutelat10 per Eim Iznardo, Valeria Soledad
L'alumna no està matriculada quan s'ha tancat el procés.. El TFG no es pot fer sense estar matriculada.


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)