ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes proposats per assignar TFG Química 2018-19

Atenció: El llistat recull les propostes rebudes. La publicació té caràcter informatiu. La publicació del llistat en cap cas suposa que els temes hagin estat aprovats per desenvolupar com a TFG ni que s'hagi fet cap de les assignacions proposades. Consultau el calendari del TFG per veure els terminis.Nombre de temes: 14

Presentats a juny: 14, a setembre: 0

Adrover Jaume, Cristina
2132 | Desenvolupament de biosensors de paper basats en nanopartícules.
Tutelat10 per de la Rica Quesada, Roberto
Exposició i defensa: juny

Barta Guevara, Agostina Ailen
2121 | Síntesi i caracterització estructural de N-purinil aminoàcids o pèptids. Estudi de la Química de Coordinació.
Tutelat10 per Fiol Arbós, Joan Jesús
Exposició i defensa: juny

Cerdà Cànaves, Marta
2129 | Síntesi i caracterització de macrocicles de base esquaramida conjugats amb sondes fluorescents.
Tutelat10 per Rotger Pons, Maria del Carmen
Exposició i defensa: juny

Chamorro Domínguez, Gloria
2124 | Mejora de la vida util del aceite de Mallorca.
Tutelat10 per Eim Iznardo, Valeria Soledad
Exposició i defensa: juny

El Morabit El Morabit, Bilal
2131 | Estudio de las interacciones entre la sinucleina modificada químicamente y algunos cationes metálicos.
Tutelat10 per Vilanova Canet, Bartomeu
Exposició i defensa: juny

Estévez Guajardo-Fajardo, Paula
2125 | Avaluació de la capacitat antioxidant de diferents varietats autòctones de figa (Ficus carica) de les Illes Balears.
Tutelat10 per Femenia Marroig, Antoni
Exposició i defensa: juny

Estrany García, Sara
2128 | Desenvolupament de polímers supramoleculars funcionals.
Tutelat10 per Soberats Reus, Bartolomé
Exposició i defensa: juny

Grimalt Escarabajal, Juan Carlos
2120 | Materiales nanoporosos para la extraccion y degradación de contaminantes ambientales
Tutelat10 per Palomino Cabello, Carlos
Exposició i defensa: juny

Llull Maria, Laura
2123 | Tema a concretar dentro del area de la caracteritzación de alimentos tradicionales.
Tutelat10 per Rosselló Matas, Carmen
Exposició i defensa: juny

Peñalver Pearce, Amy
2122 | Síntesis y caracterización de sólidos porosos basados en sílice para la extracción de contaminantes emergentes.
Tutelat10 per Rodríguez Delgado,Montserrat
Exposició i defensa: juny

Ramón Matamalas, Ma. Antonia
2107 | Caracterización de alimentos tradicionales: Cítricos
Tutelat10 per Eim Iznardo, Valeria Soledad
Exposició i defensa: juny

Riera Moreno, Alejandro
2133 | Estudio químico cuántico de la deposición y adsorción de bifosfonatos sobre la superficie 010 de la hidroxiapatita.
Tutelat10 per Ortega Castro, Joaquin
Exposició i defensa: juny

Rodríguez Vidal, Miguel Àngel
2113 | Estructures cristal·lines metall-nucleòsid o nucleòtid. Estratègies d'obtenció d'estructures definides: estudi bibliogràfic i experimental.
Tutelat10 per Terron Homar, Àngel
Exposició i defensa: juny

Rubert Abrines, Llorenç
2126 | Esquaramides cícliques: síntesis i estudis d'aggregació.
Tutelat10 per Costa Torres, Antonio
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)