ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes assignats TFG Química 2018-19

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.
El número que acompanya en alguns casos la paraula tutela indica que el tema s' ha proposat segons l' article 5, 9 o 10.Nombre de temes: 14

Presentats a juny: 10, a setembre: 0

Adrover Jaume, Cristina
2132 | Desenvolupament de biosensors de paper basats en nanopartícules.
Tutelat10 per de la Rica Quesada, Roberto
Exposició i defensa: juny

Andreu Miró, Cristina
2114 | Desarrollo de métodos automáticos para la determinación de parámetros característicos del vino.
Tutelat per Cerdà Martín, Víctor
Exposició i defensa: juny

Chamorro Domínguez, Gloria
2124 | Mejora de la vida util del aceite de Mallorca.
Tutelat10 per Eim Iznardo, Valeria Soledad
Exposició i defensa: juny

El Morabit El Morabit, Bilal
2131 | Estudio de las interacciones entre la sinucleina modificada químicamente y algunos cationes metálicos.
Tutelat10 per Vilanova Canet, Bartomeu
Exposició i defensa: juny

Estévez Guajardo-Fajardo, Paula
2125 | Avaluació de la capacitat antioxidant de diferents varietats autòctones de figa (Ficus carica) de les Illes Balears.
Tutelat10 per Femenia Marroig, Antoni
Exposició i defensa: juny

Grimalt Escarabajal, Juan Carlos
2120 | Materiales nanoporosos para la extraccion y degradación de contaminantes ambientales
Tutelat10 per Palomino Cabello, Carlos
Exposició i defensa: juny

Llull Maria, Laura
2123 | Tema a concretar dentro del area de la caracteritzación de alimentos tradicionales.
Tutelat10 per Rosselló Matas, Carmen
Exposició i defensa: juny

López Mora, Alejandro
2098 | Aplicaciones analíticas basadas en el seguimiento cinético de la formación de nanopartículas.
Tutelat per March Isern, Juan Gabriel
Exposició i defensa: juny

Riera Moreno, Alejandro
2133 | Estudio químico cuántico de la deposición y adsorción de bifosfonatos sobre la superficie 010 de la hidroxiapatita.
Tutelat10 per Ortega Castro, Joaquin
Exposició i defensa: juny

Rubert Abrines, Llorenç
2126 | Esquaramides cícliques: síntesis i estudis d'aggregació.
Tutelat10 per Costa Torres, Antonio
Exposició i defensa: juny

*****
2121 | Síntesi i caracterització estructural de N-purinil aminoàcids o pèptids. Estudi de la Química de Coordinació.
Tutelat10 per Fiol Arbós, Joan Jesús
L'alumna no està matriculada quan s'ha tancat el procés.. El TFG no es pot fer sense estar matriculada.

*****
2129 | Síntesi i caracterització de macrocicles de base esquaramida conjugats amb sondes fluorescents.
Tutelat10 per Rotger Pons, Maria del Carmen
L'alumna no està matriculada quan s'ha tancat el procés.. El TFG no es pot fer sense estar matriculada.

*****
2122 | Síntesis y caracterización de sólidos porosos basados en sílice para la extracción de contaminantes emergentes.
Tutelat10 per Rodríguez Delgado,Montserrat
L'alumna no està matriculada quan s'ha tancat el procés.. El TFG no es pot fer sense estar matriculada.

*****
2113 | Estructures cristal·lines metall-nucleòsid o nucleòtid. Estratègies d'obtenció d'estructures definides: estudi bibliogràfic i experimental.
Tutelat10 per Terron Homar, Àngel
L'alumne no està matriculat quan s'ha tancat el procés.. El TFG no es pot fer sense estar matriculat.


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)