ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes lliures TFG Biologia

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.Nombre de temes: 34

3016 | Caracterítzació dels sòls d'una zona.
Tutelat per Vadell Adrover, Jaime

3051 | Biologia reproductiva d'Asphodelus fistulosus (Liliaceae).
Tutelat per Gil Vives, Lorenzo

3169 | Variabilidad morfológica de hojas, fruto, polen y semillas del género Phillyrea L. en Mallorca.
Tutelat per Boi, Marzia

3171 | Estructura micromorfológica de pétalos, polinias y semillas en la familia botánica de algunas Orchidaceae de las Islas Baleares.
Tutelat per Boi, Marzia

3203 | Avaluació de l'estatus de conservació de Lotus fulgurans (Porta) D.D. Sokolov a Mallorca.
Tutelat per Mus Amézquita, Mauricio

3209 | Valorització ambiental de l'ANEI Punta de n'Amer .
Tutelat per Galmés Galmés, Jeroni

3223 | Análisis comparativo de genes de cepas de Pseudomonas.
Tutelat per García-Valdés Pukkits, Elena Isabel

3273 | Estado actual del conocimiento fijación de nitrógeno en fanerógamas marinas .
Tutelat per Agawin Romualdo, Nona Sheila

3282 | ANALISI DE LA QUANTITAT I QUALITAT DEL NÈCTAR I POL·LEN EN UNA COMUNITAT DUNAR.
Tutelat per Traveset Vilaginés, Anna

3283 | Variabilitat estacional en la geoquímica de les aigües subterrànies en coves litorals de Mallorca.
Tutelat per Fornós Astó, Juan José

3286 | Catalogació florística d'un territori I (territori a triar juntament amb l'alumne).
Tutelat per Gil Vives, Lorenzo

3287 | Catalogació florística d'un territori II (territori a triar juntament amb l'alumne).
Tutelat per Gil Vives, Lorenzo

3293 | Estudio de la regeneración del encinar de montaña en Mallorca.
Tutelat per Baraza Ruiz, Elena

3298 | Aïllament i identificació de bacteris marins amb quimiotaxis per hidrocarburs.
Tutelat per Nogales Fernández, Balbina

3322 | Control de la disponiblidad de fósforo a los fijadores de N2 asociados a Posidonia oceanic
Tutelat per Agawin Romualdo, Nona Sheila

3324 | Control de la disponiblidad de hierro y fósforo a los fijadores de N2 asociados a Posidonia oceanica en experimentos en el campo (in situ)
Tutelat per Agawin Romualdo, Nona Sheila

3345 | Tema a concretar dins l'àrea de: Genètica i Evolució.
Tutelat per Juan Clar, Carlos

3352 | Càlcul de la temperatura òptima de germinació de l'espècie Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth.
Tutelat per Gil Vives, Lorenzo

3357 | Avaluació de la depredació de la vespa asiàtica (Vespa velutina) i el seu impacte sobre les colònies d'abelles mel·líferes.
Tutelat per Leza Salord, Mar

3362 | Aplicació al estudis de secundària del tema: La nutrició de les plantes.
Tutelat per Bennàsar Roig, Antoni

3367 | Desenvolupament de les assignatures de biologia d'ESO mitjançant el seguiment de notícies de divulgació cinetífica aparagudes en els mitjans de comunicació.tol
Tutelat per Bennàsar Roig, Antoni

3369 | Revisión bibliográfica sobre el análisis de datos cualitativos en ecología.
Tutelat per Garcia Ple, Carme

3370 | ESTUDI DE LA TOLERÀNCIA A L'HERBIVORIA EN DUES ESPÈCIES ENDÈMIQUES DEL GÈNERE HIPPOCREPIS DE MALLORCA I EIVISSA.
Tutelat per Cardona Ametller, Carles

3374 | Tema obert sobre: anàlisi dels ritmes son-vigilia i relació amb el llum en el procés d'envelliment.
Tutelat per Nicolau Llobera, M. Cristina

3375 | Tema obert sobre: anàlisi dels ritmes son-vigilia i relació amb el llum en el procés d'envelliment.
Tutelat per Nicolau Llobera, M. Cristina

3376 | Tema obert sobre la relació entre la quantitat de llum incident diurna i el ritme son-vigilia en adolescents.
Tutelat per Nicolau Llobera, M. Cristina

3378 | Tema a concretar dins l'àrea de: Genètica i Evolució.
Tutelat per Juan Clar, Carlos

3380 | Contribución al conocimiento de la malaria aviar en las Islas Baleares.
Tutelat per Paredes Esquivel, Claudia Caterina

5030 | Les 5 fites més importants per la Genètica Molecular.
Tutelat per Ramon Juanpere, Cori

5035 | Tema obert a proposar per l'alumnat en l'àmbit de: Ciències de la Terra
Tutelat per Fornós Astó, Juan José

5036 | Potencial efecte ergogènic de la curcumina
Tutelat per Mercader Barceló, Josep

5037 | Potencial efecte ergogènic de la quercetina
Tutelat per Mercader Barceló, Josep

5042 | Tema obert a proposar per l'alumnat en l'àmbit de: Biologia Cel·lular o Neurobiologia Cel·lular.
Tutelat per Miralles Socías, Antonio

5043 | Tema obert a proposar per l'alumnat en l'àmbit de: Ciències de la Terra
Tutelat per Fornós Astó, Juan José


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)