ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes lliures TFG Biologia 2018-19

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.Nombre de temes: 34

3016 | Caracterítzació dels sòls d'una zona.
Tutelat per Vadell Adrover, Jaime

3051 | Biologia reproductiva d'Asphodelus fistulosus (Liliaceae).
Tutelat per Gil Vives, Lorenzo

3169 | Variabilidad morfológica de hojas, fruto, polen y semillas del género Phillyrea L. en Mallorca.
Tutelat per Boi, Marzia

3171 | Estructura micromorfológica de pétalos, polinias y semillas en la familia botánica de algunas Orchidaceae de las Islas Baleares.
Tutelat per Boi, Marzia

3209 | Valorització ambiental de l'ANEI Punta de n'Amer .
Tutelat per Galmés Galmés, Jeroni

3273 | Estado actual del conocimiento fijación de nitrógeno en fanerógamas marinas .
Tutelat per Agawin Romualdo, Nona Sheila

3282 | ANALISI DE LA QUANTITAT I QUALITAT DEL NÈCTAR I POL·LEN EN UNA COMUNITAT DUNAR.
Tutelat per Traveset Vilaginés, Anna

3283 | Variabilitat estacional en la geoquímica de les aigües subterrànies en coves litorals de Mallorca.
Tutelat per Fornós Astó, Juan José

3286 | Catalogació florística d'un territori I (territori a triar juntament amb l'alumne).
Tutelat per Gil Vives, Lorenzo

3287 | Catalogació florística d'un territori II (territori a triar juntament amb l'alumne).
Tutelat per Gil Vives, Lorenzo

3293 | Estudio de la regeneración del encinar de montaña en Mallorca.
Tutelat per Baraza Ruiz, Elena

3345 | Tema a concretar dins l'àrea de: Genètica i Evolució.
Tutelat per Juan Clar, Carlos

3378 | Tema a concretar dins l'àrea de: Genètica i Evolució.
Tutelat per Juan Clar, Carlos

3405 | El paper de bioerosió / bioprotecció del glans de mar (Cirripedia, Thoracica, Sessilia) a les costes rocoses carbonatades: assaig de quantificació.
Tutelat per Gómez-Pujol, Lluís

3406 | Composició i estructura interna de les acumulacions de necromassa de Posidonia oceanica al litoral de Mallorca.
Tutelat per Gómez-Pujol, Lluís

3407 | Elaboració d'una metodologia per identificar llavors mitjançant programes de reconeixement d'imatges.
Tutelat per Gil Vives, Lorenzo

3408 | Revisión bibliográfica de los usos prácticos y aplicaciones de anélidos marinos.
Tutelat per Capa Corrales, María

3425 | Tema abierto: Ritmos circadianos y comportamiento.
Tutelat per Akaarir El ghourri, Mourad

3427 | Tema obert a proposar per l'alumnat en l'àmbit de: Genètica i Evolució.
Tutelat per Juan Clar, Carlos

3428 | Pueden afectar las cabras al cambio climático? Pregúntale al suelo.
Tutelat per Baraza Ruiz, Elena

3429 | El efecto de las cabras sobre la vegetación afecta a la comunidad de polinizadores?
Tutelat per Lazaro Castillo, Amparo
Ponent: Baraza Ruiz, Elena

3438 | Ritmes d'activitat i inactivitat a la sargantana Gallotia galloti.
Tutelat per Gamundí Gamundí, Antoni

3440 | Caracterització morfològica i ecofisiològica de plantes d'ambients extrems en dos ecosistemes de la zona d'Atacama (Xile).
Tutelat per Flexas Sans, Jaume

3441 | Caracterització morfològica i ecofisiològica de plantes angiospermes aquàtiques.
Tutelat per Flexas Sans, Jaume

3442 | Caracterització morfològica i ecofisiològica de plantes angiospermes i gimnospermes basals.
Tutelat per Flexas Sans, Jaume

3443 | Caracterització morfològica i ecofisiològica de plantes d'ambients extrems (Xile i Colòmbia).
Tutelat per Flexas Sans, Jaume

3445 | Identificació d'esponges marines del talús de Mallorca i Menorca.
Tutelat per Ferriol Buñola, Pere

3447 | Estudi de la biologia reproductiva d'orquídies de les Illes Balears, el cas de Barlia robertiana.
Tutelat per Rita Larrucea, Juan

3448 | Mecanismos de colonización de islotes por especies de plantas.
Tutelat per Rita Larrucea, Juan

3450 | Estudi de l'anatomia de l'aparell verinós de diferents espècies d'artròpodes.
Tutelat per Miranda Chueca, Miguel Ángel

5030 | Les 5 fites més importants per la Genètica Molecular.
Tutelat per Ramon Juanpere, Cori

5035 | Tema obert a proposar per l'alumnat en l'àmbit de: Ciències de la Terra
Tutelat per Fornós Astó, Juan José

5043 | Tema obert a proposar per l'alumnat en l'àmbit de: Ciències de la Terra
Tutelat per Fornós Astó, Juan José

5044 | Identificación de acciones beneficiosas ignoradas de los carotenoides sobre la Salud humana - Nódulo UIB.
Tutelat per Ribot Riutort, Joan


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)