ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes proposats per assignar TFG Biologia 2018-19

Atenció: El llistat recull les propostes rebudes. La publicació té caràcter informatiu. La publicació del llistat en cap cas suposa que els temes hagin estat aprovats per desenvolupar com a TFG ni que s'hagi fet cap de les assignacions proposades. Consultau el calendari del TFG per veure els terminis.Nombre de temes: 29

Presentats a juny: 29, a setembre: 0

Adrover Vicens , Miquel
3455 | Els plàstics com a vectors de dispersió dels foraminífers.
Tutelat10 per Mateu Vicens, Guillem
Exposició i defensa: juny

Baranda Martínez-Abascal, Diego
3430 | Identificació gens diana de miRNAs associats a pronòstic funcional del ictus isquèmic.
Tutelat10 per Vives-Bauzà, Cristòfol
Exposició i defensa: juny

Colman Vega, Pamela Jael
3434 | Aislamiento de bacterias halófilas promotoras del crecimiento vegetal.
Tutelat10 per Bosch Zaragoza, Rafael
Exposició i defensa: juny

Crespí Mas, Maria de la Pau
3404 | Els macròfits de l'Albufera de Mallorca.
Tutelat10 per Gil Vives, Lorenzo
Exposició i defensa: juny

De Dios García, Helena
3439 | Evaluación del estado actual de la medicina personalizada en oncología.
Tutelat9 per Vögler, Bernhard Olvier
Exposició i defensa: juny

Delgado Vázquez , Aitor
3410 | Búsqueda e identificación de interrelaciones nutrigenómicas entre obesidad y desórdenes de tipo cognitivo.
Tutelat9 per Serra Vich, Francisca
Exposició i defensa: juny

Estaràs Valadés, Laura
3454 | Estudi de la biocenosi de foraminífers associada a les esponges (Phylum Porifera).
Tutelat9 per Mateu Vicens, Guillem
Exposició i defensa: juny

Ferretjans Ferragut, Miquel
3426 | Interacciones intra-específicas, inter-específicas e inter-dominio de poblaciones microbianas.
Tutelat5 per per Rosselló Móra, Ramon
Ponent: Bennasar Figueras, Antoni
Exposició i defensa: juny

Font Bosch, Barbara
3433 | Analisis del efecto neuroprotector sobre las capacidades cognitivas de un tratamiento de micro-inmunoterapia administrado de forma intranasal a ratas viejas.
Tutelat10 per Esteban Valdés, Susana
Exposició i defensa: juny

Herrero Sotelo, Agostina Ailin
3402 | APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LA NUTRICIÓN PARA ESTUDIANTES DE E.S.O.
Tutelat9 per Bennàsar Roig, Antonio José
Exposició i defensa: juny

Jones Albertí, Laura Leslie
3451 | Los quirópteros de Méjico: estado de la cuestión.
Tutelat9 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: juny

Julià Smit, María Micaela
3452 | Estudio de la ingesta de microplásticos en doradas expuestas a una dieta enriquecida con plásticos.
Tutelat9 per Deudero Company, Maria de la Salud
Exposició i defensa: juny

Kirchhofer Cañellas, Pilar
3411 | Reacciones adversas a los alimentos: intolerancias versus alergias, aplicación de las técnicas moleculares para su diagnóstico y valoración de la utilidad clínica de los test de sensibilidad alimentaria.
Tutelat10 per Oliver Vara, Paula
Exposició i defensa: juny

Leiva Julia, Aixa Maria
3413 | Ecologia dels odonats de Mallorca: ús de dipòsits artificials d'aigua com a punt de reproducció.
Tutelat10 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: juny

Llodrà Llabrés, Joana Maria
3417 | Anàlisi de la hivernació del tord (Turdus philomelos) a l'illa de Mallorca: variacions a escala temporal.
Tutelat10 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: juny

López Fernández, Miguel Àngel
3436 | Identificación de la proteína responsable de producir una banda inespecífica de 75 kDa en los inmunoblots para la proteína Sirtuina 1 en muestras cerebrales de rata.
Tutelat10 per Moranta Mesquida, David
Exposició i defensa: juny

Martínez Mas, Víctor
3421 | Caracterització de la biologia reproductiva d'Hypericum balearicum L. (Guttiferae) en poblacions d'elevada altitud.
Tutelat10 per Cursach Seguí, Joana
Exposició i defensa: juny

Martín Manera, Victoria
3414 | Caracterització demogràfica de la població de calàpets (Bufotes balearicus) al parc natural de Mondragó.
Tutelat10 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: juny

Mfakker Fuster, Fatima
3412 | Representación de la flora Balear en las bases de datos de códigos de barras de ADN.
Tutelat10 per Jurado Rivera, José Antonio
Exposició i defensa: juny

Minguell Miranda, Júlia
3435 | Analisis de los niveles de las monoaminas (noradrenalina, serotonia y dopamina), de sus metabolitos y de sus precursores, en cerebro entero de dorada jóvenes (Sparus aurata) sometidas a distintas condiciones ambientales.
Tutelat10 per Moranta Mesquida, David
Exposició i defensa: juny

Moñino Sánchez , Andrea
3431 | Cribat mutacional per generar un model cel·lular deficitari en la proteína Disrupted in Schizophrenia-1 (DISC1) mitjançant el sistema CRISPR/Cas9.
Tutelat10 per Vives-Bauzà, Cristòfol
Exposició i defensa: juny

Nolla Martí, Borja
3415 | Estudi de les relacions tròfiques de les aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica a la Serra de Tramuntana.
Tutelat10 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: juny

Pizà Morell , Maria Isabel
3422 | Efectes de l'herbivorisme sobre l'èxit reproductiu d'Anacamptis longicornu (Poir.) R. M. Bateman, Pridgeion & M. W. Chase, una orquídea amb engany alimentari del Mediterrani occidental.
Tutelat10 per Cursach Seguí, Joana
Exposició i defensa: juny

Reynés Fanals , Francesca
3419 | Control de la disponibilidad de hierro y fósforo a los fijadores de nitrogeno asociados a Posidonia oceanica en experimento en el campo.
Tutelat9 per Agawin, Nona Sheila
Exposició i defensa: juny

Romero Alcarria, Pablo
3400 | Aïllament i identificació de bacteris marins amb quimiotaxis per hidrocarburs.
Tutelat10 per Nogales Fernández, Balbina
Exposició i defensa: juny

Ruiz Ponsell, Laia
3453 | Nematodos transmitidos por gastrópodos en mamíferos de las Islas Baleares. Situación actual y potencial zoonótico.
Tutelat10 per Paredes Esquivel, Claudia Caterina
Exposició i defensa: juny

Seguí Fortin , Neus
3420 | Caracterització de la biologia reproductiva d'Hypericum balearicum L. (Guttiferae) en poblacions de baixa altitud.
Tutelat10 per Cursach Seguí, Joana
Exposició i defensa: juny

Tomas Gamez, Victoria
3416 | Selecció d'hàbitat de la població de tortuga d'aigua (Emys orbicularis) al parc natural de s'Albufera de Mallorca.
Tutelat10 per Pinya Fernández, Samuel
Exposició i defensa: juny

Torrens Cifre, Marina
3432 | mito-miRs: Identificació de la presència de miRNAs al mitocondri.
Tutelat10 per Vives-Bauzà, Cristòfol
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)