ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes assignats TFG Bioquímica

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.
El número que acompanya en alguns casos la paraula tutela indica que el tema s' ha proposat segons l' article 5, 9 o 10.Nombre de temes: 50

Presentats a juny: 37, a setembre: 13

Acedo Navarro, Amelia
4204 | Análisis microbiológico ambiental de laboratorios.
Tutelat10 per Bennasar Figueras, Antoni
Exposició i defensa: juny

Albertí Gallardo, Alba
4233 | Monitorización del proceso de recuperación de ejemplares de tortuga Caretta caretta mediante biomarcadores de estrés oxidativo en células inmunitarias
Tutelat10 per Tejada Gavela, Silvia
Exposició i defensa: juny

Almaraz López, Claudia
4251 | El biofilm bucal después de un tratamiento antibiótico.
Tutelat per Bennasar Figueras, Antoni
Exposició i defensa: setembre

Barceló García, Sebastià Joaquim
4246 | Capacitat antioxidant de diferents poblacions d'Hypericum balearicum L.
Tutelat per Cabot Bibiloni, Catalina
Exposició i defensa: setembre

Bestard Cuche, Nadine
4214 | Optimización de ensayos de quimiosensibilidad en células primarias de neoplasias hematológicas.
Tutelat10 per Fernández de Mattos, Silvia
Exposició i defensa: juny

Brunot Garau, Paula
4219 | Macròfits com indicadors de la intrusió marina a s'Albufera de Mallorca.
Tutelat per Sureda Gomila, Antoni
Exposició i defensa: juny

Buchczik, Anne Kathrin
4171 | App mòbil: Quadern de laboratori.
Tutelat10 per Ribot Riutort, Joan
Exposició i defensa: setembre

Calvache Aguilar, Paula
4220 | Avances en el desarrollo de organoides como modelo de estudio en medicina regenerativa.
Tutelat per Monjo Cabrer, Marta
Exposició i defensa: setembre

Capó Serra, Catalina
4231 | Estudi dels nivells de SIRT1 i SIRT3 en tumors de càncer de còlon en diferents estadis.
Tutelat10 per Roca Salom, Ma. del Pilar
Exposició i defensa: juny

Capó Vives, Jaume
4237 | Activitat física en condicions de baixa disponibilitat de glucogen: avantatges i inconvenients.
Tutelat per Tauler Riera, Pedro José
Exposició i defensa: juny

Catala Ferre, Maria
4243 | Efecte protector de l'estradiol sobre el sistema cardiovascular. Vies de senyalització implicades.
Tutelat10 per Gianotti Bauzá, Magdalena
Exposició i defensa: juny

Catany Mas, Mateu
6004 | Estudi comparatiu de fitats i bifosfonats en processos de calcificació.
Tutelat per Prieto Almirall, Rafel
Exposició i defensa: juny

Del Valle Català, Llorenç
4163 | Efectes d'una intervenció amb recomanacions per incrementar la pràctica regular d'activitat física sobre indicadors de la Sindrome Metabòlica.
Tutelat10 per Bibiloni Esteva, Maria del Mar
Exposició i defensa: juny

Díaz García, Silvia
4252 | Análisis microbiológico ambiental de aulas, laboratorios y sitios comunes en la UIB.
Tutelat10 per Bennasar Figueras, Antoni
Exposició i defensa: setembre

Escobar Salom, Maria
4234 | Caracterització per HPLC dels perfils d'estructura/composició de la paret cel·lular (peptidoglicà) de soques de Pseudomonas aeruginosa procedents d'infecció aguda vs infecció crònica.
Tutelat10 per Juan Nicolau, Carlos
Exposició i defensa: juny

Fernández Olivares, Guillermo Andrés
5034 | Reaprovechamiento de secuencias de la base de datos GenBank y su potencial para la realización de estudios de genética poblacional y filogeográficos.
Tutelat per Moyà Mesa,Oscar
Exposició i defensa: juny

Flexas Morey, Maria Magdalena
4256 | Estudi comparatiu de l'adquisició dels distints tipus d'oïda absoluta abans de la maduresa cognitiva.
Tutelat9 per Kleber, Boris A.
Ponent: Roca Salom, Ma. del Pilar
Exposició i defensa: juny

Galli Medina, Irene
4244 | Efecto de los Alquilfosfolípidos sobre la línea celular de cáncer de cólon SW620.
Tutelat10 per Sastre Serra, Jorge
Exposició i defensa: juny

Garau Ramon, Aina Maria
4225 | Aïllament de vesícules extracel·lulars de cèl·lules mare mesenquimals i avaluació del seu efecte en la línia cel·lular de condròcits ATDC-5 en condicions inflamatòries com a model in vitro d'osteoartritis.
Tutelat per Ramis Morey, Joana Maria
Exposició i defensa: juny

García Llompart, Aina Victoria
4202 | Búsqueda de nuevos anticonceptivos masculinos no hormonales basándose en el estudio de las proteínas de unión entre gametos y de casos de infertilidad masculina inexplicable.
Tutelat9 per Proenza Arenas, Ana María
Exposició i defensa: setembre

García Morales, Daniel
4239 | Influencia de las hormonas sexuales sobre la adiponectina. Efectos sobre la resistencia insulínica y esteatosis hepática en HepG2.
Tutelat10 per Valle Gómez, Adamo
Exposició i defensa: juny

Gibert Corzo, Javier Carlos
4211 | Efectos de factores nutricionales sobre la expresión de genes inflamatorios.
Tutelat10 per Pons Biescas, Antoni
Exposició i defensa: juny

Gómez Garriga, Celedonio
4236 | Són les molècules que interfereixen en las transdiferenciació de les cèl·lules de la musculatura llisa vascular el futur de les teràpies anti-calcificació?
Tutelat per Ferrer Reynés, Miguel David
Exposició i defensa: juny

Gómez Ortiz, Daniel
4224 | Papel de las hepatoquinas en las enfermedades cardiometabólicas. Mecanismos moleculares implicados.
Tutelat per Lladó Sampol, Isabel
Exposició i defensa: setembre

Hinckley Boned, Ana
5040 | Mecanismos moleculares subyacentes al efecto farmacológico del ácidos graso de diseño HDHA en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.
Tutelat per Torres Canalejo, Manuel
Exposició i defensa: setembre

Llabrés Mas, Aina Maria
4242 | Efectes de l'administració de MDMA sobre l'expressió de neurones en desenvolupament en l'hipocamp de rata en diferents etapes durant l'adolescència.
Tutelat10 per García Fuster, Ma. Julia
Exposició i defensa: juny

Martínez López, Nieves
4248 | Patologías asociadas al ácido úrico. Efectos de las dietas hiperprotéicas.
Tutelat per Costa Bauzà, Antònia
Exposició i defensa: juny

Martínez Núñez, Victor Manuel
4222 | Efectos de la restricción calórica durante la gestación en la descendencia: estudio de los efectos en la capacidad termogénica de las crías después de la lactancia y en la edad adulta.
Tutelat per Sánchez Roig, Juana
Exposició i defensa: juny

Martínez Ruiz, Mari Carmen
4255 | Reproducció assistida: situació actual, perspectives i riscs.
Tutelat9 per Picornell Rigo, Antonia
Exposició i defensa: setembre

Martínez Vigara, María
4257 | Efecto de la genisteína sobre la función mitocondrial y el estrés oxidativo en líneas de cáncer de colon.
Tutelat10 per Oliver Oliver, Jordi
Exposició i defensa: juny

Mercadal Llinàs, Marina
5028 | Situació actual i percepció social del diagnòstic prenatal i preimplantacional.
Tutelat per Picornell Rigo, Antonia
Exposició i defensa: juny

Morais Monteiro, Priscila
4210 | Respuesta inflamatoria asociada al tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica en pacientes con úlcera diabética
Tutelat10 per Tejada Gavela, Silvia
Exposició i defensa: juny

Morey Miguel, Alba
4230 | Estudi de marcadors d'inflamació en tumors de càncer de còlon en diferents estadis.
Tutelat10 per Roca Salom, Ma. del Pilar
Exposició i defensa: juny

Otero Pérez, Camila
4226 | Vesículas extracelulares: aplicaciones en la reproducción asistida.
Tutelat per Ramis Morey, Joana Maria
Exposició i defensa: juny

Payeras Munar , Maria Magdalena
4217 | Reposicionament de fàrmacs antipsicòtics com a antitumorals en gliomes.
Tutelat per de Villalonga Smith, Priam
Exposició i defensa: setembre

Quishpe Riera, Paola Elizabeth
4221 | Efectos de la nutrición en el desarrollo de la microbiota intestinal en la infancia.
Tutelat per Sánchez Roig, Juana
Exposició i defensa: setembre

Ramos Barrero, Verónica
4174 | Efecto de una intervención nutricional y de actividad física sobre la reversión del Síndrome Metabólico.
Tutelat9 per Tur Marí, Josep Antoni
Exposició i defensa: juny

Rosero Soler, Daniela
4286 | Papel de las Rho GTPasas en la invasión de celulas de glioma.
Tutelat per de Villalonga Smith, Priam
Exposició i defensa: setembre

Rozalen Miralles, Catalina
4232 | Importància de la funcionalitat mitocondrial en tumors de càncer de còlon segons el seu estadi.
Tutelat10 per Pons Miró, Daniel Gabriel
Exposició i defensa: juny

Ruiz Cornejo, Maria Jesús
4229 | Efecto de la proteína SIRT3 sobre la dinámica mitocondria en cáncer de colon.
Tutelat10 per Sastre Serra, Jorge
Exposició i defensa: juny

Sánchez Matas, Marta
4254 | Análisis de la producción de bacteriocinas en cepas de Enterococcus aisladas de diferentes muestras clínicas.
Tutelat10 per Bennasar Figueras, Antoni
Exposició i defensa: juny

Santiesteban Segura, Eva
4212 | Vitamina D. Ventajas e inconvenientes de su administración en función de la situación (patologías) del individuo.
Tutelat per Costa Bauzà, Antònia
Exposició i defensa: juny

Serra Moyá, Maria Àngels
4213 | Efectes d'una intervenció amb activitat física sobre la condició física en pacients amb Sindrome Metabòlica.
Tutelat per Bibiloni Esteva, Maria del Mar
Exposició i defensa: setembre

SEYE LOUM, NDIOBA
4218 | Actividad biológica de glicosaminoglicanos en relación con la salud metabólica. Posible mecanismo de un efecto anti-adiposidad del dermatán sulfato.
Tutelat per Bonet Piña, Maria Luisa
Exposició i defensa: juny

Torres Bonnin, Mateu
4241 | Revisió sobre l'efecte de l'activitat física i un entorn enriquit a la funcionalitat de l'hipotàlem i el seu paper a la regulació del pes corporal.
Tutelat per Rodríguez Guerrero, Ana María
Exposició i defensa: juny

Tur García, Sara
4235 | Caracterización de los perfiles de sensibilidad a proteínas inmunes innatas cuya diana es la envoltura bacteriana (BPI y sistema del complemento) de cepas de Pseudomonas aeruginosa procedentes de infección aguda vs infección crónica.
Tutelat10 per Juan Nicolau, Carlos
Exposició i defensa: juny

Verd Sureda, María
4245 | Identificació molecular dels crisomèlids de l'illa de sa Dragonera (Mallorca) i de les seves plantes hostes.
Tutelat10 per Jurado Rivera, José Antonio
Exposició i defensa: juny

Vidal González, Andreu
4223 | Estudio de la relación entre la ingesta de fructosa y la actividad física.
Tutelat per Tauler Riera, Pedro José
Exposició i defensa: juny

Vidal Ramon , Paula
4250 | Identificación molecular de la dieta de la Tortuga mora (Testudo graeca) basada en el análisis de códigos de barras de secuencias de ADN.
Tutelat10 per Jurado Rivera, José Antonio
Exposició i defensa: juny

Xamena Ferrà, Albert
4238 | Avaluació de la comunitat microbiana present en 13 llacs del Pantanal de Brasil.
Tutelat5 per per Rosselló Mora, Ramon
Ponent: Proenza Arenas, Ana
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)