ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes proposats per assignar TFG Bioquímica 2018-19

Atenció: El llistat recull les propostes rebudes. La publicació té caràcter informatiu i els enllaços a les descripcions de les propostes no les obriran. La publicació del llistat en cap cas suposa que els temes hagin estat aprovats per desenvolupar com a TFG ni que s'hagi fet cap de les assignacions proposades. Consultau el calendari del TFG per veure els terminis.Nombre de temes: 19

Presentats a juny: 19, a setembre: 0

Aguiló Nicolau, Pere
4265 | Quantificació de l'enzim Rubisco a macròfits marins: aproximacions metodològiques.
Tutelat10 per Galmés Galmés, Jeroni
Exposició i defensa: juny

Aguiló Perez, Laura
4228 | Estudio de niveles de antioxidantes enzimáticos en biopsias humanas de cáncer de colon en diferentes estadíos.
Tutelat10 per Oliver Oliver, Jordi
Exposició i defensa: juny

Amengual Segura, Josep
4268 | La ginestina i la imflamació en líneas cel·lular de càncer de colon.
Tutelat10 per Roca Salom, Ma. del Pilar
Exposició i defensa: juny

Barreira Batista, Maria Augusta
4261 | Presente y futuro de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer.
Tutelat10 per Fernández de Mattos, Silvia
Exposició i defensa: juny

Camps Munar, Carlos
4258 | Efecto del silenciamiento de los genes relacionados con la detección del peptidoglicano, sobre la inflamación causada por la infección con Pseudomonas aeruginosa.
Tutelat10 per Juan Nicolau, Carlos
Exposició i defensa: juny

Costa Guasp, Aina
4273 | Estudio in vitro de la importancia de la proteína SIRT1 sobre la mitocondria y el estrés oxidativo en cáncer de colon.
Tutelat10 per Oliver Oliver, Jordi
Exposició i defensa: juny

Godoy Balaguer, Samantha Rebeca
5046 | Neurotoxicidad inducida por metanfetamina en ratas adolescentes: supervivencia de neuronas jóvenes en el hipocampo.
Tutelat10 per García Fuster, Ma.Julia
Exposició i defensa: juny

Gómez Garriga , Celedonio
4281 | Passat, present i futur de les tècniques alternatives a la indústria farmacèutica.
Tutelat10 per Ferrer Reynés, Miguel David
Exposició i defensa: juny

Hernández Delgado, Alejandro
4264 | Filogeografía de Typhlocirolana moraguesi, una especie de crustáceo acuático y cavernícola endémica de las Islas Baleares.
Tutelat10 per Jurado Rivera, José Antonio
Exposició i defensa: juny

Jiménez Tomás, Neus
5045 | Posibles efectos de la administración repetida del psicoestimulante d-anfetamina sobre la expresión de neuronas jóvenes en el hipocampo de ratas adolescentes.
Tutelat10 per García Fuster, Ma.Julia
Exposició i defensa: juny

Maroto Blasco, Alba
4276 | Estudio del impacto de la avispa asiática sobre el estrés oxidativo en las abejas.
Tutelat10 per Pons Miró, Daniel Gabriel
Exposició i defensa: juny

Martín Chamarro, Rocío Agustina
4266 | Estudio de moleculas de señalización y/o regulación epigenética en el líquido amniótico de ratas durante la etapa final del desarrollo fetal.
Tutelat10 per Rodríguez Guerrero, Ana María
Exposició i defensa: juny

Martínez Bernabé, Toni
4270 | Comprobación del silenciamiento estable de sirtuina3 en líneas de cáncer de colon.
Tutelat10 per Sastre Serra, Jorge
Exposició i defensa: juny

Morán Costoya, Andrea
4278 | Efecto de los flavonoides de la cerveza xanthohumol y 8-prenilnaringenina sobre la expresión de adipoquinas en adipocitos 3T3-L1.
Tutelat10 per Valle Gómez, Adamo
Exposició i defensa: juny

Quetglas Llabés, Maria Magdalena
4272 | Efectes d'una prova d'esforç sobre marcadors d'inflamació i d'estrès oxidatiu en pacients amb síndrome metabòlica.
Tutelat10 per Sureda Gomila, Antoni
Exposició i defensa: juny

Rigo Alorda, Joan
4271 | Relació de la dieta i/o nutrients específics amb l'expressió de microARNs a la glàndula mamària de rates.
Tutelat10 per Sánchez Roig, Juana
Exposició i defensa: juny

Roig Abraham, Joan
4259 | Valoració de la presència de miARNs d'interès en fluids biològics i la seva relació amb l'obesitat.
Tutelat9 per Serra Vich, Francisca
Exposició i defensa: juny

Saguillo Velásquez, Andrea Ysabel
4260 | Caracterització de STRs de cromosoma X a la població de Calabria.
Tutelat10 per Ferragut Simonet, Joana Francesa
Exposició i defensa: juny

Sánchez Bueno, Andrea
4263 | Papel de los miARNs en la programación metabólica de la obesidad. Análisis de un miARN específico.
Tutelat10 per Sánchez Roig, Juana
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)