ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes assignats TFG Bioquímica 2018-19

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.
El número que acompanya en alguns casos la paraula tutela indica que el tema s' ha proposat segons l' article 5, 9 o 10.Nombre de temes: 45

Presentats a febrer: 4, a juny: 40, a setembre: 0

Aguiló Nicolau, Pere
4265 | Quantificació de l'enzim Rubisco a macròfits marins: aproximacions metodològiques.
Tutelat10 per Galmés Galmés, Jeroni
Exposició i defensa: juny

Aguiló Perez, Laura
4228 | Estudi dels nivells d'antioxidants enzimàtics en biòpsies humanes de càncer de colon en diferents estadis.
Tutelat10 per Oliver Oliver, Jordi
Exposició i defensa: febrer

Amengual Segura, Josep
4268 | La genisteïna i la inflamació en línies cel·lulars de càncer de còlon.
Tutelat10 per Roca Salom, Ma. del Pilar
Exposició i defensa: juny

Arango Colnna, Micaela Ariadna
4285 | Aplicaciones forenses de la secuenciación masiva: situación actual, ventajas y limitaciones.
Tutelat10 per Picornell Rigo, Antònia
Exposició i defensa: juny

Barceló García, Sebastià Joaquim
4294 | Paper de les auxines en la resposta d'Arabidopsis thaliana a la salinitat.
Tutelat10 per Cabot Bibiloni, Catalina
Exposició i defensa: juny

Barreira Batista, Maria Augusta
4261 | Presente y futuro de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer.
Tutelat10 per Fernández de Mattos, Silvia
Exposició i defensa: febrer

Calvache Aguilar, Paula
4220 | Avances en el desarrollo de organoides como modelo de estudio en medicina regenerativa.
Tutelat per Monjo Cabrer, Marta
Exposició i defensa: juny

Camps Munar, Cristina
4258 | Efecto del silenciamiento de los genes relacionados con la detección del peptidoglicano, sobre la inflamación causada por la infección con Pseudomonas aeruginosa.
Tutelat10 per Juan Nicolau, Carlos
Exposició i defensa: juny

Colom Rocha, Carles
4247 | Caracterització de les poblacions balears d'Arabidopsis.
Tutelat per Cabot Bibiloni, Catalina
Exposició i defensa: juny

Costa Guasp, Aina
4273 | Estudio in vitro de la importancia de la proteína SIRT1 sobre la mitocondria y el estrés oxidativo en cáncer de colon.
Tutelat10 per Oliver Oliver, Jordi
Exposició i defensa: juny

Díaz García, Silvia
5048 | En el tratamiento del cáncer: ¿resulta ventajosa la inmunoterapia frente a la quimioterapia convencional?
Tutelat per Alemany Alonso, Regina
Exposició i defensa: juny

Escudero Martínez, María Teresa
4277 | Enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer colorrectal.
Tutelat per Pons Miró, Daniel Gabriel
Exposició i defensa: juny

García Fernández, Miguel
4283 | Generació d'una col·lecció de línies cel·lulars Cas9+ per a estudis d'edició genòmica mitjançant CRISPR/Cas9.
Tutelat per de Villalonga Smith, Priam
Exposició i defensa: juny

García González, Olga
4292 | TEJIDO GINGIVAL 3D: NUEVA HERRAMIENTA DE SCREENING PARA PRODUCTOS DE SALUD BUCODENTAL.
Tutelat per Monjo Cabrer, Marta
Exposició i defensa: juny

García Gutiérrez, Fernando
4240 | Estudio del auge y aplicaciones de las tecnologías DESI-MS y REIMS.
Tutelat per Valle Gómez, Adamo
Exposició i defensa: juny

Godoy Balaguer, Samantha Rebeca
4287 | Possible associació entre el Bisfenol A i el desenvolupament d'Alzheimer: paper de la via de la MAPK.
Tutelat per Proenza Arenas, Ana María
Exposició i defensa: juny

Gómez Garriga, Celedonio
4281 | Passat, present i futur de les tècniques alternatives a la indústria farmacèutica.
Tutelat10 per Ferrer Reynés, Miguel David
Exposició i defensa: juny

Gómez Ortiz, Daniel
4224 | Papel de las hepatoquinas en las enfermedades cardiometabólicas. Mecanismos moleculares implicados.
Tutelat per Lladó Sampol, Isabel
Exposició i defensa: juny

Hernández Delgado, Alejandro
4264 | Filogeografía de Typhlocirolana moraguesi, una especie de crustáceo acuático y cavernícola endémica de las Islas Baleares.
Tutelat10 per Jurado Rivera, José Antonio
Exposició i defensa: juny

Jiménez Tomás, Neus
5050 | Efecto del extracto de algas invasoras en el Posidonia y a sus bacterias fijadoras de nitrógeno.
Tutelat per Agawin Romualdo, Nona Sheila
Exposició i defensa: juny

Llabrés Tugores, Marina
4293 | Análisis molecular de la diversidad genética en micorrizas arbusculares asociadas a la viña bajo cultivo ecológico: comparación de dos variedades injertadas en un mismo pie.
Tutelat10 per Jurado Rivera, José Antonio
Exposició i defensa: juny

Marcos Cantarero, Juan Carlos
4289 | La enfermedad de Alzheimer, ¿podría ser una diabetes tipo 3?
Tutelat per Gianotti Bauzá, Magdalena
Exposició i defensa: juny

Maroto Blasco, Alba
4276 | Estudio del impacto de la avispa asiática sobre el estrés oxidativo en las abejas.
Tutelat10 per Pons Miró, Daniel Gabriel
Exposició i defensa: juny

Martín Chamarro, Rocío Agustina
4266 | Estudio de moleculas de señalización y/o regulación epigenética en el líquido amniótico de ratas durante la etapa final del desarrollo fetal.
Tutelat10 per Rodríguez Guerrero, Ana María
Exposició i defensa: juny

Martínez Albarran, Lorea
4269 | Los supercomplejos respiratorios mitocondriales. Métodos y técnicas de estudio.
Tutelat per Sastre Serra, Jorge
Exposició i defensa: juny

Martínez Bernabé, Toni
4270 | Comprobación del silenciamiento estable de sirtuina3 en líneas de cáncer de colon.
Tutelat10 per Sastre Serra, Jorge
Exposició i defensa: juny

Martínez Ruiz, Mari Carmen
4255 | Reproducció assistida: situació actual, perspectives i riscs.
Tutelat per Picornell Rigo, Antonia
Exposició i defensa: juny

Morán Costoya, Andrea
4278 | Efecto de los flavonoides de la cerveza xanthohumol y 8-prenilnaringenina sobre la expresión de adipoquinas en adipocitos 3T3-L1.
Tutelat10 per Valle Gómez, Adamo
Exposició i defensa: juny

ortega lópez, Sara
4280 | Efecto de las condiciones de conservación sobre las características de vesículas extracelulares.
Tutelat per Ramis Morey, Joana Maria
Exposició i defensa: juny

Pol Pol, Elisabet
5049 | Efecto de la temperatura y el C02 (y otros parámetros) en bacterias fijadoras de nitrógeno asociadas a Posidonia oceanica.
Tutelat per Agawin Romualdo, Nona Sheila
Exposició i defensa: juny

Quetglas Llabés, Maria Magdalena
4272 | Efectes d'una prova d'esforç sobre marcadors d'inflamació i d'estrès oxidatiu en pacients amb síndrome metabòlica.
Tutelat10 per Sureda Gomila, Antoni
Exposició i defensa: febrer

Ramirez Cortés, Marina
4284 | Estructura genètica de la població de Sicilia mitjançant l'estudi de STRs de cromosoma X.
Tutelat10 per Picornell Rigo, Antònia
Exposició i defensa: juny

Ribas García, Francisco Manuel
4267 | Efectes d'una intervenció amb Dieta Mediterrània i activitat física sobre la composició corporal i la condició física en individus amb fetge gras no alcohòlic.
Tutelat per Bibiloni Esteva, Maria del Mar
Exposició i defensa: juny

Ribas Vich, Cristina
5047 | Prevenció i tractament de la leishmaniasis canina.
Tutelat per Mercader Barceló, Josep
Exposició i defensa: juny

Rigo Alorda, Joan
4271 | Relació de la dieta i/o nutrients específics amb l'expressió de microARNs a la glàndula mamària de rates.
Tutelat10 per Sánchez Roig, Juana
Exposició i defensa: juny

Roig Abraham, Joan
4259 | Valoració de la presència de miARNs d'interès en fluids biològics i la seva relació amb l'obesitat.
Tutelat9 per Serra Vich, Francisca
Exposició i defensa: juny

Rosero Soler, Daniela
4286 | Papel de las Rho GTPasas en la invasión de celulas de glioma.
Tutelat per de Villalonga Smith, Priam
Exposició i defensa: juny

Saguillo Velásquez, Andrea Ysabel
4260 | Caracterització de STRs de cromosoma X a la població de Calabria.
Tutelat10 per Ferragut Simonet, Joana Francesa
Exposició i defensa: juny

Sánchez Bueno, Andrea
4263 | Papel de los miARNs en la programación metabólica de la obesidad. Análisis de un miARN específico.
Tutelat10 per Sánchez Roig, Juana
Exposició i defensa: juny

Santiesteban Segura, Eva
4212 | Vitamina D. Ventajas e inconvenientes de su administración en función de la situación (patologías) del individuo.
Tutelat per Costa Bauzà, Antònia
Exposició i defensa: juny

Serra Moyá, Maria Àngels
4213 | Efectes d'una intervenció amb activitat física sobre la condició física en pacients amb Sindrome Metabòlica.
Tutelat per Bibiloni Esteva, Maria del Mar
Exposició i defensa: juny

Soria Zamora, Iván
4262 | Neurobiología de la enfermedad de Parkinson.
Tutelat per Olmos Bonafé, Gabriel
Exposició i defensa: juny

Vidal Ribeiro, Laura
4288 | Estudio de la exposición de luz y sus repercusiones sobre el ritmo sueño vigilia, en las aulas de la UIB. Un estudio comparativo.
Tutelat10 per Nicolau Llobera, M. Cristina
Exposició i defensa: febrer

Ziani Akrirout, Siham
4275 | Són les molècules que interfereixen en las transdiferenciació de les cèl·lules de la musculatura llisa vascular el futur de les teràpies anti-calcificació?
Tutelat per Ferrer Reynés, Miguel David
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)