ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes proposats per assignar TFG Bioquímica 2018-19

Atenció: El llistat recull les propostes rebudes. La publicació té caràcter informatiu. La publicació del llistat en cap cas suposa que els temes hagin estat aprovats per desenvolupar com a TFG ni que s'hagi fet cap de les assignacions proposades. Consultau el calendari del TFG per veure els terminis.Nombre de temes: 24

Presentats a juny: 24, a setembre: 0

Aguiló Nicolau, Pere
4265 | Quantificació de l'enzim Rubisco a macròfits marins: aproximacions metodològiques.
Tutelat10 per Galmés Galmés, Jeroni
Exposició i defensa: juny

Aguiló Perez, Laura
4228 | Estudio de niveles de antioxidantes enzimáticos en biopsias humanas de cáncer de colon en diferentes estadíos.
Tutelat10 per Oliver Oliver, Jordi
Exposició i defensa: juny

Amengual Segura, Josep
4268 | La ginestina i la imflamació en líneas cel·lular de càncer de colon.
Tutelat10 per Roca Salom, Ma. del Pilar
Exposició i defensa: juny

Arango Colnna , Micaela Ariadna
4285 | Aplicaciones forenses de la secuenciación masiva: situación actual, ventajas y limitaciones.
Tutelat10 per Picornell Rigo, Antònia
Exposició i defensa: juny

Barreira Batista, Maria Augusta
4261 | Presente y futuro de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer.
Tutelat10 per Fernández de Mattos, Silvia
Exposició i defensa: juny

Camps Munar, Cristina
4258 | Efecto del silenciamiento de los genes relacionados con la detección del peptidoglicano, sobre la inflamación causada por la infección con Pseudomonas aeruginosa.
Tutelat10 per Juan Nicolau, Carlos
Exposició i defensa: juny

Costa Guasp, Aina
4273 | Estudio in vitro de la importancia de la proteína SIRT1 sobre la mitocondria y el estrés oxidativo en cáncer de colon.
Tutelat10 per Oliver Oliver, Jordi
Exposició i defensa: juny

García Llompart, Aina Victoria
4202 | Búsqueda de nuevos anticonceptivos masculinos no hormonales basándose en el estudio de las proteínas de unión entre gametos y de casos de infertilidad masculina inexplicable.
Tutelat9 per Proenza Arenas, Ana María
Exposició i defensa: juny

Gómez Garriga , Celedonio
4281 | Passat, present i futur de les tècniques alternatives a la indústria farmacèutica.
Tutelat10 per Ferrer Reynés, Miguel David
Exposició i defensa: juny

Gómez Ortiz, Daniel
4224 | Papel de las hepatoquinas en las enfermedades cardiometabólicas. Mecanismos moleculares implicados.
Tutelat per Lladó Sampol, Isabel
Exposició i defensa: juny

Hernández Delgado, Alejandro
4264 | Filogeografía de Typhlocirolana moraguesi, una especie de crustáceo acuático y cavernícola endémica de las Islas Baleares.
Tutelat10 per Jurado Rivera, José Antonio
Exposició i defensa: juny

Jirku, Magdalena Adriana
3456 | Efectes de la incidència del llum sobre el ritme son-vigília, la qualitat de son i les repercussions en el rendiment acadèmic, en una població escolar.
Tutelat10 per Nicolau Llobera, M. Cristina
Exposició i defensa: juny

Maroto Blasco, Alba
4276 | Estudio del impacto de la avispa asiática sobre el estrés oxidativo en las abejas.
Tutelat10 per Pons Miró, Daniel Gabriel
Exposició i defensa: juny

Martín Chamarro, Rocío Agustina
4266 | Estudio de moleculas de señalización y/o regulación epigenética en el líquido amniótico de ratas durante la etapa final del desarrollo fetal.
Tutelat10 per Rodríguez Guerrero, Ana María
Exposició i defensa: juny

Martínez Bernabé, Toni
4270 | Comprobación del silenciamiento estable de sirtuina3 en líneas de cáncer de colon.
Tutelat10 per Sastre Serra, Jorge
Exposició i defensa: juny

Martínez Ruiz, Mari Carmen
4255 | Reproducció assistida: situació actual, perspectives i riscs.
Tutelat9 per Picornell Rigo, Antonia
Exposició i defensa: juny

Morán Costoya, Andrea
4278 | Efecto de los flavonoides de la cerveza xanthohumol y 8-prenilnaringenina sobre la expresión de adipoquinas en adipocitos 3T3-L1.
Tutelat10 per Valle Gómez, Adamo
Exposició i defensa: juny

Quetglas Llabés, Maria Magdalena
4272 | Efectes d'una prova d'esforç sobre marcadors d'inflamació i d'estrès oxidatiu en pacients amb síndrome metabòlica.
Tutelat10 per Sureda Gomila, Antoni
Exposició i defensa: juny

Ramirez Cortés, Marina
4284 | Estructura genètica de la població de Sicilia mitjançant l'estudi de STRs de cromosoma X.
Tutelat10 per Picornell Rigo, Antònia
Exposició i defensa: juny

Rigo Alorda, Joan
4271 | Relació de la dieta i/o nutrients específics amb l'expressió de microARNs a la glàndula mamària de rates.
Tutelat10 per Sánchez Roig, Juana
Exposició i defensa: juny

Roig Abraham, Joan
4259 | Valoració de la presència de miARNs d'interès en fluids biològics i la seva relació amb l'obesitat.
Tutelat9 per Serra Vich, Francisca
Exposició i defensa: juny

Saguillo Velásquez, Andrea Ysabel
4260 | Caracterització de STRs de cromosoma X a la població de Calabria.
Tutelat10 per Ferragut Simonet, Joana Francesa
Exposició i defensa: juny

Sánchez Bueno, Andrea
4263 | Papel de los miARNs en la programación metabólica de la obesidad. Análisis de un miARN específico.
Tutelat10 per Sánchez Roig, Juana
Exposició i defensa: juny

Vidal Ribeiro, Laura
4288 | Estudi de l'exposició al llum i les seves repercusions sobre el ritme son vigilia, a les aules de la UIB. Un estudi comparatiu.
Tutelat10 per Nicolau Llobera, M. Cristina
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)