UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes lliures TFG Física 2019-20

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.Nombre de temes: 19

1024 | Estudi de la interacció de la radiació alfa amb el Silici amb SRIM.
Tutelat per Bota Ferragut, Sebastián Antonio

1031 | Computació estocàstica aplicada al processament de sèries temporals amb dispositius de lògia programable.
Tutelat per Rosselló Sanz, José Luis

1071 | Transport per nanoestructures amb superconductivitat.
Tutelat per Serra Crespí, Llorenç

1096 | Aliatges MnCoGe+X (X = Cu, Al ,Fe) per a refrigeració "eco-friendly"
Tutelat per Cesari Aliberch, Eduard

1098 | Interacció fluid-estructura
Tutelat per Bona Casas, Carles

1103 | Modelos esféricamente simétricos para agujeros negros casi extremos.
Tutelat per Husa, Sascha

1106 | Estimació quantitativa de camps de precipitació a partir de dades de radars meteorològics i la seva aplicació en la hidrometeorologia. El cas d'estudi de la inundació sobtada del 10 de Juny 2000.
Tutelat per Amengual Pou, Arnau

1111 | Avaluació dels efectes de la radiació gamma sobre memòries tipus ReRAM o memristives.
Tutelat per Picos Gayà, Rodrigo

1114 | Modelización de ondas largas oceánicas generadas por huracanes en el Mar Caribe.
Tutelat per Marcos Moreno, Marta

1115 | Estudio de las propiedades y distribución espacial de los eddies en el océano global.
Tutelat per Amores Maimó, Angel

1129 | Estudi de BRUNO: la tempesta ciclònica intensa del 21 de març de 2018.
Tutelat per Vich Ramis, Maria del Mar
Ponent: Romero March, Romualdo

1134 | Dinàmica Maggswelliana: avaluació dels avantatges i inconvenients d'implementació d'aquest mètode numèric via tècniques d'aprenentatge automàtic (Machine Learning).
Tutelat per Cerdà Pino, Joan Josep

1135 | Tema a concretar dins l'àrea de la simulació numérica de circuits de memòria nanoelectrònics.
Tutelat per Alorda Ladaria, Bartomeu

1137 | Microfluídica para el estudio del metabolismo celular: la motilidad en el fitoplancton mixótrofo.
Tutelat per Tuval, Idan

1139 | Aprendizaje auntomático y aplicaciones.
Tutelat per Mirasso Santos, Claudio

1140 | Ondas magnetohidrodinámicas en simulaciones numéricas del interior solar.
Tutelat per Oliver Herrero, Ramón

1150 | Estados atascados y transiciones de fase en materia activa: el caso de la separación de fases inducida por fototaxis.
Tutelat per Tuval, Idan

1153 | Sistemas de partículas interactivas bajo la influencia de flujos externos.
Tutelat per López Sánchez, Cristóbal

1154 | Tema a concretar en l'àmbit d'Instrumentació Electrònica.
Tutelat per Bota Ferragut, Sebastián Antonio


TFG Torna endarrera

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·2019)