ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes lliures TFG Física 2018-19

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.Nombre de temes: 25

1024 | Estudi de la interacció de la radiació alfa amb el Silici amb SRIM.
Tutelat per Bota Ferragut, Sebastián Antonio

1030 | Estructures cristal·lines modulades.
Tutelat per Pons Morro, Jaime

1031 | Computació estocàstica aplicada al processament de sèries temporals amb dispositius de lògia programable.
Tutelat per Rosselló Sanz, José Luis

1042 | Estudi de la cristal·lització primària en vidres metàl·lics base ferro.
Tutelat per Torrens Serra, Joan

1071 | Transport per nanoestructures amb superconductivitat.
Tutelat per Serra Crespí, Llorenç

1096 | Aliatges MnCoGe+X (X = Cu, Al ,Fe) per a refrigeració "eco-friendly"
Tutelat per Cesari Aliberch, Eduard

1097 | Simulació de moviment cel·lular
Tutelat per Bona Casas, Carles

1098 | Interacció fluid-estructura
Tutelat per Bona Casas, Carles

1103 | Modelos esféricamente simétricos para agujeros negros casi extremos.
Tutelat per Husa, Sascha

1106 | Estimació quantitativa de camps de precipitació a partir de dades de radars meteorològics i la seva aplicació en la hidrometeorologia. El cas d'estudi de la inundació sobtada del 10 de Juny 2000.
Tutelat per Amengual Pou, Arnau

1111 | Avaluació dels efectes de la radiació gamma sobre memòries tipus ReRAM o memristives.
Tutelat per Picos Gayà, Rodrigo

1112 | Oscil·lacions transversals de fibril·les de protuberàncies solars.
Tutelat per Soler Juan, Roberto

1114 | Modelización de ondas largas oceánicas generadas por huracanes en el Mar Caribe.
Tutelat per Marcos Moreno, Marta

1115 | Estudio de las propiedades y distribución espacial de los eddies en el océano global.
Tutelat per Amores Maimó, Angel

1126 | Model de caixes per simular la circulació termohalina de les dues conques del Mar Mediterrani.
Tutelat per Gomis Bosch, Damià

1129 | Estudi de BRUNO: la tempesta ciclònica intensa del 21 de març de 2018.
Tutelat per Vich Ramis, Maria del Mar
Ponent: Romero March, Romualdo

1130 | Cambios futuros en olas de calor en el Mediterráneo y mecanismos físicos asociados
Tutelat per Argüeso Barriga, Daniel
Ponent: Romero March, Romualdo

1132 | Onades de calor a la mar.
Tutelat per Jodà Sánchez, Gabriel

1134 | Dinàmica Maggswelliana: avaluació dels avantatges i inconvenients d'implementació d'aquest mètode numèric via tècniques d'aprenentatge automàtic (Machine Learning).
Tutelat per Cerdà Pino, Joan Josep

1135 | Tema a concretar dins l'àrea de la simulació numérica de circuits de memòria nanoelectrònics.
Tutelat per Alorda Ladaria, Bartomeu

1137 | Microfluídica para el estudio del metabolismo celular: la motilidad en el fitoplancton mixótrofo.
Tutelat per Tuval, Idan

1138 | Dinámica de circuitos y poblaciones neuronales.
Tutelat per Mirasso Santos, Claudio

1139 | Aprendizaje auntomático y aplicaciones.
Tutelat per Mirasso Santos, Claudio

1140 | Ondas magnetohidrodinámicas en simulaciones numéricas del interior solar.
Tutelat per Oliver Herrero, Ramón

1141 | Estudi de les acumulacions d'aire fred a Mallorca mitjançant dades d'estacions automàtiques i satel·litàries.
Tutelat per Jiménez Cortés, Maria Antonia


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)