UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes assignats TFG Física 2019-20

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.
El número que acompanya en alguns casos la paraula tutela indica que el tema s' ha proposat segons l' article 5, 9 o 10.Nombre de temes: 22

Presentats a juny: 22, a setembre: 0

Amengual Mesquida, Bernat
1130 | Cambios futuros en olas de calor en el Mediterráneo y mecanismos físicos asociados
Tutelat5 per per Argüeso Barriga, Daniel
Ponent: Romero March, Romualdo
Exposició i defensa: juny

Barreal Rodriguez, Antonio Alejandro
1151 | Magnetoconductance oscillations in topological hybrid junctions of 2D semiconductors.
Tutelat9 per Serra Crespí, Llorenç
Exposició i defensa: juny

Bennàssar Llabrés, Patricia
1155 | Desenvolupament d'un sistema remot de mesura de partícules en suspensió a l'aire.
Tutelat10 per Picos Gayà, Rodrigo
Exposició i defensa: juny

Castilla Cuéllar, Amanda
1159 | Caracteritzación experimental de la respuesta inversa de un dispositivo tipo "Porous Electroosmotic Pump".
Tutelat9 per Martínez Moll, Víctor
Exposició i defensa: juny

Comas Adrover, Miquel
1112 | Oscil·lacions transversals de fibril·les de protuberàncies solars.
Tutelat per Soler Juan, Roberto
Exposició i defensa: juny

Cortés Tejada, Carles
1158 | Patrons d'activitat a Twitter depenent de la latitud i estacionalitat.
Tutelat10 per Colet Rafecas, Pere
Ponent: Toral Garcás, Raul
Exposició i defensa: juny

D'Agosto Pons, Bruno Lluis
1152 | Transitory ultrasonic absorption in multiferroic Ni-Mn-Ga.
Tutelat10 per Kustov Dolgov, Sergey
Exposició i defensa: juny

Duran Pou, Miquel
1149 | Ampliación de modelos para la señal de onda gravitacional de fusiones de agujeros negros binarios a estrellas de neutrones.
Tutelat10 per Husa, Sascha
Exposició i defensa: juny

Estrany Rossello, Monserrat
1145 | Enduriment d'aliatges d'alumini-coure a partir d'alumini reciclat.
Tutelat per Torrens Serra, Joan
Exposició i defensa: juny

Florit Binimelis, Lluis
1143 | Materia oscura: observaciones, modelos y experimentos.
Tutelat per Palenzuela Luque, Carlos
Exposició i defensa: juny

Martín Oliva, Ariadna
1146 | Coastal modelling of wave-driven marine flooding.
Tutelat10 per Marcos Moreno, Marta
Exposició i defensa: juny

Mateu Mercader, Neus
1097 | Simulació de moviment cel·lular
Tutelat per Bona Casas, Carles
Exposició i defensa: juny

Mercado Cornejo, Walter Luis
1138 | Dinámica de circuitos y poblaciones neuronales.
Tutelat per Mirasso Santos, Claudio
Exposició i defensa: juny

Moisés Pizà, Pedro
1126 | Model de caixes per simular la circulació termohalina de les dues conques del Mar Mediterrani.
Tutelat10 per Gomis Bosch, Damià
Exposició i defensa: juny

Moragues Roca, Joan
1132 | Onades de calor a la mar.
Tutelat per Jordà Sánchez, Gabriel
Exposició i defensa: juny

Moreno Galán, Daniel
1157 | Transporte Cuántico en Átomos Artificiales.
Tutelat10 per López Gonzalo, Rosa
Exposició i defensa: juny

Planas Llompart, Maria De Lluc
1147 | Una descripción aproximada del señal de ondas gravitacionels emitidas por sistemas binarios con precesión de espín.
Tutelat10 per Husa, Sascha
Exposició i defensa: juny

Saddik, Soufiane
1063 | Implementació experimental d'un model de memristor.
Tutelat per Picos Gaya, Rodrigo
Exposició i defensa: juny

Seye Loum, Oumoul Khayri
1030 | Estructures cristal·lines modulades.
Tutelat per Pons Morro, Jaime
Exposició i defensa: juny

Torres Oliver, Aina
1160 | Estudi de les circulacions locals generades a una zona irrigada.
Tutelat10 per Jiménez Cortés, Maria Antonia
Exposició i defensa: juny

Verdera Garau, Antònia
1148 | Transport in hybrid superconducting systems with chiral Majorana modes
Tutelat9 per Serra Crespí, Llorenç
Exposició i defensa: juny

Vidal Segura, Sergio
1156 | Efectos de decoherencia en el transporte cuántico de sistemas topológicos.
Tutelat10 per López Gonzalo, Rosa
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·2019)