ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes assignats TFG Física

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.
El número que acompanya en alguns casos la paraula tutela indica que el tema s' ha proposat segons l' article 5, 9 o 10.Nombre de temes: 23

Presentats a juny: 15, a setembre: 8

Aguiar-kriginsky Silva, Matheus
1108 | Estudio de oscilaciones transversales de espículas cromosféricas empleando "Empirical Mode Decomposition".
Tutelat10 per Oliver Herrero, Ramón
Exposició i defensa: juny

Almodovar del Pozo, Alejandro
1084 | Descripción continua de sistemas de partículas interactivas.
Tutelat10 per López Sánchez, Cristóbal
Exposició i defensa: juny

Ballester Fernández, Alejandro
1101 | Simulaciones numéricas de agujeros negros y estrellas de neutrones.
Tutelat10 per Palenzuela Luque, Carlos
Exposició i defensa: setembre

Bauzá Rodríguez, Marc Antoni
1050 | Estudi de l'acoblament entre transicions estructurals i magnètiques. Exploració del sistema Mn-Co-Ge-Fe.
Tutelat per Seguí Palmer, María Concepción
Exposició i defensa: juny

Boul'harrak Abed, Adel
1107 | Coronal rain formation by catastrophic cooling and study of its dynamics.
Tutelat10 per Oliver Herrero, Ramón
Exposició i defensa: juny

Buils Casasnovas, Albert
1120 | Flujos de intercambio entre una bahía y las aguas costeras.
Tutelat5 per per Amores Maimó, Angel
Ponent: Monserrat Tomás, Sebastià
Exposició i defensa: juny

Caballero González, Daniel
1105 | Aplicació de les tècniques de Machine Learning (aprenentatge automàtic) a la millora de les tècniques de càlcul de les interaccions de llarg abast electrostàtiques i magnetostàtiques.
Tutelat per Cerdà, Joan Josep
Exposició i defensa: juny

Cantero Lorenzo, Javier
1118 | Máquinas de aprendizaje y aplicaciones.
Tutelat10 per Mirasso Santos, Claudio Rubén
Exposició i defensa: juny

Carreras Vidal, Pedro
1121 | Revisión del índice oceanográfico IDEA.
Tutelat10 per Jordà Sánchez, Gabriel
Exposició i defensa: juny

Castell Cladera , Biel Enric
1048 | Obtenció i anàlisi de la temperatura i salinitat d'equilibri a la Mar Mediterrània.
Tutelat per Gomis Bosch, Damià
Exposició i defensa: setembre

Domínguez Fuentes, Iván
1104 | Disseny d'un model numèric de simulació atmosfèrica no hidrostàtic i compressible: Programació i avaluació del nucli dinàmic.
Tutelat10 per Romero March, Romualdo
Exposició i defensa: setembre

Ferrer Llopis, Cristian
1123 | Efectes del control dinàmic de la demanda sobre la xarxa elèctrica.
Tutelat10 per Gomlia Villalonga, Damià
Exposició i defensa: setembre

Fullana Sánchez, Antonia
1074 | FABRICACIÓ DE NANOFILS D'ÒXID DE ZINC PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN APLICACIONS NANOELECTRÒNIQUES.
Tutelat per Seguí Palmer, María Concepción
Exposició i defensa: setembre

Girona Calvé, Enrique
1070 | Efectes de la interacció espín-òrbita al transport per nanoestructures.
Tutelat per Serra Crespí, Llorenç
Exposició i defensa: setembre

Jaume Suarez, Samuel
1122 | Transporte en dobles puntos cuánticos: efecto de arrastre coherente y demonio de Maxwell.
Tutelat10 per López Gonzalo, Rosa
Exposició i defensa: juny

Llodrà Bisellach, Guillem
1124 | Aprendizaje automático para la clasificación de arritmias cardíacas.
Tutelat per Mirasso Santos, Claudio Rubén
Exposició i defensa: juny

Mateu Lucena, Maria Teresa
1117 | Ones magnetohidrodinàmiques (MHD) en plasmes freds no isoterms.
Tutelat10 per Ballester Mortes, José Luis
Exposició i defensa: juny

Oliver Ramón, Antonio
1116 | Predicció del nivell de radioactivitat ambiental a l'atmosfera a partir de paràmetres ambientals.
Tutelat10 per Borràs López, Antoni
Exposició i defensa: juny

Orell Miquel, Jaume
1100 | Ajust estadístic de la temperatura mensual de les Illes Balears en funció de les components principals de la circulació atmosfèrica de gran escala. Estimació dels efectes del canvi climàtic.
Tutelat10 per Romero March, Romualdo
Exposició i defensa: juny

Perelló Galmés, Joan
1113 | Estudio de la propagación de señales en una red neuronal.
Tutelat per Mirasso Santos, Claudio Rubén
Exposició i defensa: juny

Rasevic Lukic, Aleksandar
1109 | Dinámica de gotas de lluvia coronal.
Tutelat10 per Oliver Herrero, Ramón
Exposició i defensa: setembre

Serrano Rueda, Sergi
1119 | Caracterització de tumors amb tècniques radiòmiques.
Tutelat10 per Borràs López, Antonio
Exposició i defensa: setembre

Tenorio Márquez , Rodrigo
1099 | Caracterización del método de Hough para la detección de ondas gravitacionales
Tutelat10 per Sintes Olives, Alicia Magdalena
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)