ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes assignats TFG Física 2018-19

Marca sobre el número al costat del títol per obrir la informació de la proposta.
El número que acompanya en alguns casos la paraula tutela indica que el tema s' ha proposat segons l' article 5, 9 o 10.Nombre de temes: 14

Presentats a juny: 9, a setembre: 5

Calafat Jaso, Alicia
1128 | Medición de ondas gravitacionales de sistemas binarios de agujeros negros con masas intermedias.
Tutelat10 per Husa, Sascha
Exposició i defensa: juny

Castell Cladera, Biel Enric
1048 | Obtenció i anàlisi de la temperatura i salinitat d'equilibri a la Mar Mediterrània.
Tutelat per Gomis Bosch, Damià
Exposició i defensa: juny

Florit Binimelis, Lluis
1143 | Materia oscura: observaciones, modelos y experimentos.
Tutelat10 per Palenzuela Luque, Carlos
Exposició i defensa: setembre

Garcías Bruguera, Joan Enric
1087 | Reflexió i transmissió d'ones magneto-hidrodinàmiques a l'atmosfera del Sol.
Tutelat per Soler Juan, Roberto
Exposició i defensa: juny

Llompart Ballester, Benet
1088 | El mecanisme de mescla de fases ("phase mixing") en plasmes inhomogenis.
Tutelat per Soler Juan, Roberto
Exposició i defensa: juny

Marqués Campillo, Iván
1125 | Acoplamientos viscosos y elásticos en cadenas de osciladores sobreamortiguados.
Tutelat10 per Piro Perusin, Oreste
Exposició i defensa: juny

Melis Sánchez, Llorenç
1142 | Comportament temporal d'ones MHD ràpides i lentes dins un plasma sotmès a processos de escalfament/refredament: efecte de diferents funcions radiatives.
Tutelat10 per Ballester Mortes, José Luis
Exposició i defensa: juny

Morales Hernández, Christian
1131 | Medición de ondas gravitacionales de sistemas binarios de agujeros negros con el formalismo de la matriz de Fisher.
Tutelat10 per Husa, Sascha
Exposició i defensa: setembre

Parri González, Antonio
1127 | Procesos de transporte de agua en la interfaz superficie-atmósfera: estudio experimental y numérico.
Tutelat10 per Cuxart Rodamilans, Joan
Exposició i defensa: juny

Prieto Yagi, Leonardo
1133 | Estudi sobre la millora dels algoritmes pel càlcul d'interaccions hidrodinàmiques mitjançant tècniques d'aprenentatge automàtic (Machine Learning).
Tutelat per Cerdà Pino, Joan Josep
Exposició i defensa: setembre

Rodríguez López, Ismael
1085 | Estudio de sistemas complejos mediante el modelo de esfera dura.
Tutelat per Khalil Rodríguez, Nagi
Exposició i defensa: setembre

Roig Rotger, Pilar
1136 | Mas allá de la ley de Stokes: sedimentación activa en fitoplanctón.
Tutelat per Tuval, Idan
Exposició i defensa: setembre

Ruiz Quirós, Carlos
1144 | Psicoacústica comparativa: Percepción dicótica vs diótica.
Tutelat9 per Piro Perusín, Oreste
Exposició i defensa: juny

Saddik, Soufiane
1063 | Implementació experimental d'un model de memristor.
Tutelat per Picos Gaya, Rodrigo
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)