ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

Temes proposats per assignar TFG Física 2018-19

Atenció: El llistat recull les propostes rebudes. La publicació té caràcter informatiu. La publicació del llistat en cap cas suposa que els temes hagin estat aprovats per desenvolupar com a TFG ni que s'hagi fet cap de les assignacions proposades. Consultau el calendari del TFG per veure els terminis.Nombre de temes: 6

Presentats a juny: 6, a setembre: 0

Calafat Jaso, Alicia
1128 | Medición de ondas gravitacionales de sistemas binarios de agujeros negros con masas intermedias.
Tutelat10 per Husa, Sascha
Exposició i defensa: juny

Marqués Campillo, Iván
1125 | Acoplamientos viscosos y elásticos en cadenas de osciladores sobreamortiguados.
Tutelat10 per Piro Perusin, Oreste
Exposició i defensa: juny

Melis Sánchez , Llorenç
1142 | Comportament temporal d'ones MHD ràpides i lentes dins un plasma sotmés a processos de escalfament/refredament: Efecte de diferents funcions radiatives.
Tutelat10 per Ballester Mortes, José Luis
Exposició i defensa: juny

Moisés Pizà , Pedro
1126 | Model de caixes per simular la circulació termohalina de les dues conques del Mar Mediterrani.
Tutelat10 per Gomis Bosch, Damià
Exposició i defensa: juny

Morales Hernández, Christian
1131 | Medición de ondas gravitacionales de sistemas binarios de agujeros negros con el formalismo de la matriz de Fisher.
Tutelat10 per Husa, Sascha
Exposició i defensa: juny

Parri González , Antonio
1127 | Processos de transport d'aigua en plantes: estudi experimental i numèric.
Tutelat10 per Cuxart Rodamilans, Joan
Exposició i defensa: juny


TFG Torna endarrera

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)