Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Març 2013

Youth on the Move

Programa de la Fira que organitza el Centre Balears Europa: Youth on the Move.
Publicat: 20-març-2013

22 de març, dia de l'aigua
El rectorat ha organitzat un seminari per celebrar aquest divendres 22 de març el Dia Internacional de l'Aigua. Programa
Publicat: 19-març-2013.

Aules per fer les proves d'avaluació dels graus (controls) del segon semestre

Clau GM = Edifici Guillem Colom, MO = Edifici Mateu Orfila, AU = Aulari. (Publicat: 18-març-2013.)
S'ha afegit una aula per a l'examen de Mat. I de Biologia i s'ha canviat una aula a Bioquímica i una a Física.(Publicat: 20-març-2013)

Articles d'interès acadèmic en el FOU 379
Publicat: 15-març-2013.

Horaris i aules provisionals dels exàmens i proves globals de juny
S'han publicat els horaris i les aules provisionals per als exàmens de les llicenciatures i les proves globals dels graus de la facultat. Usau l'enllaç Calendaris d'exàmens del menú Llicenciatures o del menú Estudis de grau per obrir la pàgina amb la informació.
Publicat: 12-març-2013.

A l'atenció dels alumnes amb beca del Ministerio de Eduación, Cultura y Deporte per estudiar a la universitat
El ministeri ha establert que "se entenderá que no han destinado la beca o ayuda al estudio paradicha finalidad quienes hayan incurrido en (...) No haber superado el 50 por ciento de las asignaturas o créditos matriculados, enconvocatoria ordinaria ni extraordinaria. (...) Atendiendo a la naturaleza de la beca o ayuda al estudio concedida, procederá elreintegro completo de todos los componentes..." Recordau que podeu i convé adreçar-vos al servei d'alumnes per resoldre els assumptes de beques.
Publicat: 7-març-2013.

Recorda. AULES I ESPAIS DE LA FACULTAT: Propostes de millora
A fi de recollir suggeriments i propostes per millorar les aules i els espais assignats a la facultat, es publica una plantilla i un document pdf per enviar la proposta al deganat. Aquests documents es poden enviar en qualsevol moment de l'any i es trobaran sempre a l'apartat DiversosFormularis d'aquesta web. Publicat: 2-novembre-2012.

Facultat ↵
Diversos