Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

  Maig 2013

Programació provisional del curs 2013-2014
Ja podeu consultar les agendes del curs vinent dels graus de la facultat. Aquestes agendes estan pedent d'aprovació per part de la Junta de Facultat. Publicat: 27-maig-2013.

Prova de coneixement de la llengua anglesa per acreditar el nivell d'anglès per a l'obtenció dels títols de grau oficials de la UIB
La prova es fa dia 30 de maig. +Informació

Horaris i aules dels exàmens i proves globals de juny
Usau l'enllaç Calendaris d'exàmens del menú Llicenciatures o del menú Estudis de grau per obrir la pàgina amb la informació.
Publicat: 2-maig-2013.

V Jornades sobre sortides professionals dels Biòlegs
Jornades organitzades pel Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears (COBIB) i la Facultat de Ciències per informar de les sortides professionals relacionades amb la Biologia i mostrar la situació actual i perspectives de treball a les Illes Balears.Estan dirigides a l’alumnat i als llicenciats de Biologia. Informació i programa.
Publicat: 6-maig-2013.

Aules per fer les proves d'avaluació dels graus (controls) del segon semestre

Clau GM = Edifici Guillem Colom, MO = Edifici Mateu Orfila, AU = Aulari. (Publicat: 18-març-2013.)
S'ha afegit una aula per a l'examen de Mat. I de Biologia i s'ha canviat una aula a Bioquímica i una a Física.Publicat: 20-març-2013

 

Facultat ↵
Diversos