Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Desembre 2013  Espais per quedar a dinar

A més del menjador a l'edifici d'enllaç, ara podeu usar aquestes aules:
• Aula 3 MO. Entre les 13.15h i les 15.00h.
• Aula 19 GC. Entre les 13.15h i les 14.30h.
Deixau les taules netes i posau dins les papereres el que s'hagi de tirar. Usau, per favor, només aquestes aules per dinar ja que s'horabaixa hi ha classes i els serveis de neteja no poden passar per totes les aules abans de començar les classes. Si aquestes aules no fossin suficients, n'habilitarem una altra.

 


Elecció dels REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS a les juntes de facultat o escola
Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014.
Presentació de candidatures. a) L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (junta de facultat o escola), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/). +info.
Publicat: 20-desembre-2013.


EXÀMENS LLICENCIATURA convocatòria de febrer
Les aules i les hores d'inici dels exàmens de la convocatòria de febrer estan publicats. Podeu veure'ls marcant aquest enllaç o marcant l'enllaç Calendaris d'exàmens del menú de la llicenciatura a la dreta.
Publicat: 20-novembre-2013.

EXÀMENS GLOBALS DE FEBRER dels estudis de grau
Les aules i les hores d'inici dels exàmens globals de febrer estan publicats. Podeu veure'ls marcant aquest enllaç o marcant l'enllaç Calendaris d'exàmens del menú de la dreta.
Publicat: 18-novembre-2013.

PRESENTACIONS
Solargraphy - catching the Sun. Maciej Lukasz Zapiór, visitant postdoctoral del Departament de Física. Dijous 5 de desembre de 13:15 a 14:15. Aula 1, edifici Mateu Orfila.
Solargraphy is a photographic technique with fixed pinhole camera and extremely long exposure time as long as week, month, half a year or more. As a photosensitive material regular black-and-white photographic paper without developing is used. In pictures made by that there is not visible any moving object, except the Sun which appears as light curved trails. This makes solargraphy strongly related to astronomy.
Publicat: 27-novembre-2013.


Campanya AJUDA'NS A MILLORAR LA UIB del Consell d'Estudiants
El Consell d'Estudiants té com a objectiu millorar la vida universitària, i amb aquesta campanya pretén premiar els estudiants que proposin accions i idees per millorar la UIB. Termini per presentar propostes: 4 desembre a les 22 hores. Pàgina informativa de la campanya.
Publicat: 22-novembre-2013.

AULES per fer els CONTROLS
El control de 5 nov. de 21428 s'ha canviat a l'aula AU14. (Canvi: 21-octubre-2013.)
El control de 19 nov. de 21001 s'ha canviat a l'aula RL20. (Canvi: 11-novembre-2013.)
S'han assignat les aules per fer els controls Veure taula |
Publicat: 18-octubre-2013.

Facultat ↵
Diversos