Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Gener 2014


 

  Espais per quedar a dinar

A més del menjador a l'edifici d'enllaç, ara podeu usar aquestes aules:
• Aula 3 MO. Entre les 13.15h i les 15.00h.
• Aula 19 GC. Entre les 13.15h i les 14.30h.
Deixau les taules netes i posau dins les papereres el que s'hagi de tirar. Usau, per favor, només aquestes aules per dinar ja que s'horabaixa hi ha classes i els serveis de neteja no poden passar per totes les aules abans de començar les classes. Si aquestes aules no fossin suficients, n'habilitarem una altra.

 


Elecció dels REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS a les juntes de facultat o escola
Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014.
Presentació de candidatures. a) L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (junta de facultat o escola), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/). +info.
Publicat: 20-desembre-2013.


EXÀMENS LLICENCIATURA convocatòria de febrer
Les aules i les hores d'inici dels exàmens de la convocatòria de febrer estan publicats. Podeu veure'ls marcant aquest enllaç o marcant l'enllaç Calendaris d'exàmens del menú de la llicenciatura a la dreta.
Publicat: 20-novembre-2013.

EXÀMENS GLOBALS DE FEBRER dels estudis de grau
Les aules i les hores d'inici dels exàmens globals de febrer estan publicats. Podeu veure'ls marcant aquest enllaç o marcant l'enllaç Calendaris d'exàmens del menú de la dreta.
Publicat: 18-novembre-2013.

AULES per fer els CONTROLS
El control de 5 nov. de 21428 s'ha canviat a l'aula AU14. (Canvi: 21-octubre-2013.)
El control de 19 nov. de 21001 s'ha canviat a l'aula RL20. (Canvi: 11-novembre-2013.)
S'han assignat les aules per fer els controls Veure taula |
Publicat: 18-octubre-2013.

Facultat ↵
Diversos